Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Z przyjemnością witamy Cię w naszym Muzeum!

Literatura emigracyjna 1939-1989

Literatura emigracyjna 1939-1989 Burzliwa historia Polski w XX wieku ma odzwierciedlenie w twórczości literackiej. Pewną cezurą jest wybuch II wojny światowej, kiedy to wielu twórców opuściło okupowane ziemie polskie. Po zakończeniu wojny, ze względu na zmiany polityczne w Polsce, pozostali oni w nowych krajach osiedlenia i tam kontynuowali swoją pracę. Tylko nieliczni powrócili do Ojczyzny, lecz i oni pozostawili po sobie emigracyjny dorobek twórczy. Początkowo byli to pisarze już uznani w kraju przed 1939 r. Potem dołączyły do nich grupy nowych pisarzy. Charakter tego uchodźstwa, które w pierwszych latach emigracji uważało nową sytuację za chwilową i oczekiwało rychłego powrotu do wyzwolonej z sowieckiej dominacji Polski, powodował, że świadomie odrzucali oni asymilację, dążąc do zachowania polskości.

WYSTAWY

ZWIEDZANIE

EDUKACJA

ODKRYJ NAS

Karpacka Troja

Film

Najstarszy film
o Krośnie

Krosno 1929. Nie znasz tego miasta tętniącego życiem, ani twarzy tych ludzi krzątających się wokół własnych spraw na rynku. Starły je wichry historii. Z mroków niepamięci ocalił je Warren Blumenfeld, potomek krośnieńskich Żydów i przywiózł z powrotem do domu. Dla jego dziadka, Szymona Mahlera, syna krośnieńskich rzeźników, emigranta z Nowego Jorku, te pojedyncze klatki kliszy, na której uwiecznił swoich najbliższych były przez dekady najcenniejszą relikwią.

Zobacz najstarszy film o Krośnie.