Skip to content Skip to footer
Wystawy z lat 2018-2021

Archiwum wystaw czasowych

Oprócz stałych ekspozycji, o olbrzymiej wartości historycznej i materialnej, Muzeum Podkarpackie w Krośnie organizuje co roku szereg wydarzeń kulturalnych i wystaw czasowych. Są to wystawy i wydarzenia, które mają na celu uatrakcyjnić zwiedzającym naszą placówkę. Tutaj zapoznasz się z dorobkiem naszej pracy na przestrzeni wielu minionych lat.

Wystawa Skarb z Trhovište
Wystawa archeologiczna „Skarb z Trhovište. Wyjątkowe znalezisko wyrobów brązowych z młodszej epoki brązu” Wystawa prezentuje unikatowe zabytki, jakie zostały odkryte w skarbie z epoki brązu w miejscowości Trhovište, kraj koszycki, Słowacja. Skarb składa się z dwóch hełmów grzebieniowych z brązu wraz z napolicznikami oraz dwóch naramienników z brązu. Skarb został znaleziony pod koniec października 2017 r. przez Rastislava Dugovského z Cabova podczas zbierania grzybów w lesie, niedaleko nieużytkowanej, starej wiejskiej drogi. Znalazca wydobył z ziemi zabytki, a w styczniu 2018 roku dostarczył je do Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach. Miejsce znaleziska i…
Wystawa Czasowa – “Z tradycją w przyszłość – 100 lat Krośnieńskich Hut Szkła”, październik – grudzień
Serdecznie zapraszamy na wystawę "Z tradycją w przyszłość - 100 lat Krośnieńskich Hut Szkła" Pałac Biskupi, ul. Piłsudskiego 16 Szkło budzi zachwyt od kilku tysięcy lat. Obecnie jest tworzywem bardzo popularnym i nie ma dziedziny życia, w której nie miałoby zastosowania. Wytwarzane jest niemal we wszystkich krajach świata, a jednak są miejsca, w których tradycje i kunszt szklarski są szczególnie pielęgnowane. Takim miejscem jest Podkarpacie, gdzie początki szklarstwa datuje się na XVIII wiek. Powstawały wówczas na tym terenie tzw. leśne huty szkła, zaspokajające potrzeby rynku lokalnego. Usytuowane były w niewielkiej odległości od miast i osiągały w swym rozwoju pełną specjalizację,…
Wystawa czasowa CZERWIEŃ gród między Wschodem a Zachodem, październik – grudzień
Otwarcie wystawy - 19 października 2023, o godzinie 17.00 Pałac Biskupi, ul. J. Piłsudskiego 16 Wystawa „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” zorganizowana została w 2012 roku w ramach obchodów 50-lecia Muzeum Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Głównym organizatorem było Muzeum Regionalne, które na ten cel pozyskało fundusze ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W organizację wystawy zaangażowały się także: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Instytut Archeologii UR w Rzeszowie oraz Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa w Lipsku. Autorami scenariusza są: mgr Jolanta Bagińska (Muzeum Regionalne w Tomaszowie), mgr Marcin Piotrowski…
Malarstwo Władysława Markiewicza październik – grudzień 2023
Władysław Markiewicz urodził się 6 stycznia 1892 roku w Głowience koło Krosna. Już jako dziecko rysował węglem i burakiem po ścianach chałup i stodół. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Realnej w Krośnie i złożeniu tam egzaminu dojrzałości w roku 1912 rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej. Jednak dwa lata później przerwał studia, gdy w związku z wybuchem pierwszej wojny światowej został powołany do służby wojskowej w armii austro- węgierskiej i wysłany na front. W roku 1915, po zdobyciu przez Moskali twierdzy Przemyśl, dostał się do niewoli rosyjskiej. Przebywał w obozach jenieckich na Uralu (w Jekaterynburgu) do wybuchu rewolucji bolszewickiej. Po wyjściu na wolność…
BRON I SZTUKA JAPONII
Muzeum Podkarpackie w Krośnie od czerwca do września 2023 roku prezentuje wyjątkową wystawę czasową poświęconą militariom i sztuce japońskiej ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Kolekcja zabytków sztuki i broni japońskiej jest najmłodszą w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Jej początki sięgają 2017 roku, kiedy to muzeum pozyskało zbiór kilkudziesięciu zabytków japońskich z okresu od XIV do XX wieku. Od tego czasu jest ona stale rozbudowywana i uzupełniania. Na kolekcję japońską Muzeum Podkarpackiego w Krośnie składają się: zbroje samurajskie, miecze, drzeworyty, kakemono, publikacje, miniaturowe rzeźby, ceramika, wyroby z laki i brązu, tkaniny, lalki, karty pocztowe, fotografie. Przedmioty związane ze sztuką…
PAX ROMANA
Wstawa archeologiczna PAX ROMANA prezentuje zabytki z okresu wpływów rzymskich z terenu Imperium Rzymskiego oraz z obszarów znajdujących się wtedy poza jego granicami. Niespełna 1000-letnia historia państwa rzymskiego to ciągłe walki o umacnianie swojej pozycji polityczno-gospodarczej w basenie Morza Śródziemnego. Stopniowe podporządkowywanie sobie sąsiednich ludów i zajmowanie ich terenów oraz nieustanny rozwój cywilizacyjny społeczności rzymskiej, spowodowało powstanie jednolitego tworu państwowego, który wywarł duży wpływ na znaczne obszary Europy, północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Pierwotną formą sprawowania rządów w starożytnym Rzymie była monarchia. Po niecałych 250 latach królestwa, nastał czas republiki trwającej nieco ponad 480 lat. Coraz częstsze konflikty między warstwami społecznymi doprowadziły…
WYSTAWA ŁOWIECKA
sierpień - wrzesień, ul. J. Piłsudskiego 14, Kamienica "Zgoda"
WIELKI ALBUM KROŚNIEŃSKIANNO DOMINI 2022
Muzeum Podkarpackie w Krośnie ma zaszczyt przedstawić kolejną edycję wystawy czasowej Wielki Album Krośnieński. W kamienicy „Zgoda” z przyjemnością prezentujemy Państwu zdjęcia naszych gości, którzy wzięli udział w akcji fotografowania krośnian podczas zeszłorocznej Nocy Muzeów. Wielki Album Krośnieński jest inicjatywą realizowaną cyklicznie podczas Nocy Muzeów, tworzoną przy współpracy z pedagogami i słuchaczami Policealnego Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Naszym wspólnym celem było uwiecznienie współczesnych krośnian, którzy zechcieli odwiedzić Muzeum i stać się częścią wyjątkowego zbioru fotografii mieszkańców Krosna z początku XXI wieku. Muzeum Podkarpackie w Krośnie składa wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za udział w naszym przedsięwzięciu. Chcielibyśmy również gorąco podziękować słuchaczom,…
170 LAT OŚWIETLENIA NAFTOWEGO
do 12 czerwca 2023 „...Udaję się do słynnego blacharza Bratkowskiego: – Panie! Lampy mi trzeba na to, a na to – takiej a takiej! – Próbujemy, poprawiamy […] było już cokolwiek. Mówię Mikolaszowi: – Panie! Kupmy więcej tego oleju! […] – Na co? Będziemy go pili? […] – Będziemy świecić […] Okazuję mu lampę […] jeszcze nie wierzy. Wtem po dziennikach głoszą: lampy wynalezione do pinoliny i kamfiny naumyślnie. Sprowadzam – zapalam: Cudo! Nie światło! Mikolasz uwierzył! – R. 1853 na swoją firmę podjął się szpital główny oświetlić naftą – podjął się na niższy grosz od wszystkich – należałem znowu do spółki. […]…
SZLACHTA I ZIEMIAŃSTWO W BIESZCZADACH I NA POGÓRZU
Szlachta i ziemiaństwo – skąd takie rozróżnienie? O ile termin szlachta jest odpowiedni dla epoki staropolskiej, to już dla okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego lepiej właścicieli majątków ziemskich określać mianem ziemian. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zdecydowana większość własności ziemskiej skupiona była w rękach szlachty. Należy jednak pamiętać, że w późniejszym okresie nie każdy właściciel majątku ziemskiego był pochodzenia szlacheckiego. Poza tym wielu reprezentantów rodzin szlacheckich nie posiadało żadnych dóbr. Mowa tu m.in. o najbiedniejszych przedstawicielach tej warstwy społecznej w okresie staropolskim. Bywało również, że w wyniku utraty majątku byli właściciele opuszczali swoje dwory i przenosili się do miast, gdzie zasilali…
OBOK ORŁA ZNAK POGONI
W 160. ROCZNICĘ WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, narodowy zryw skierowany przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Trwało aż do jesieni 1864 r. Powstanie styczniowe było największym w dziejach Polski zrywem narodowym, na który złożyło się ponad 1200 bitew i potyczek. Wzięło w nich udział ponad 200 tysięcy powstańców, skupionych w licznych oddziałach. Narastająca rusyfikacja i łamanie prawa wywoływały opór społeczny i powodowały zakładanie tajnych organizacji patriotycznych i spiskowych. Do aktywizacji niepodległościowych działań pobudziła Polaków m.in. klęska Rosji w wojnie krymskiej. Niestety, kolejne manifestacje w rocznice narodowe były krwawo pacyfikowane. W 1861…
Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice
Z Zagłady ocalało w Polsce około pięciu tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci. Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach. Polacy, którzy zaopiekowali się dzieckiem, często później stawali się jego rodzicami. Na ogół fakt adopcji trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili prawdę przed śmiercią, inni zabrali ją do grobu. Dzieci, wychowane w obcych domach, które uważały za własne, musiały zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i zyskaną rodzinę. Często latami szukały śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk, dat urodzenia. Ci, którym się to nie udało, ciągle jeszcze mają nadzieję. Losy piętnaściorga Ocalonych, urodzonych w latach 1939-1942,…
Bronisława Betlej – poetka ziemi krośnieńskiej
styczeń - marzec 2023 Bronisława Betlej – poetka i prozaik związana z Jedliczem i Krosnem, pozostawiła bogaty dorobek literacki. Urodziła się 26 sierpnia 1928 r. w Dominikowicach k. Gorlic. Pochodziła z rodziny o patriotycznych tradycjach. W listopadzie 1942 r. została zaprzysiężona jako członek Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Monika”. Była łączniczką na terenie gromady Dominikowice w obwodzie AK Gorlice. Po wojnie ukończyła Gimnazjum im. Mariana Kromera w Gorlicach, później tamtejsze Liceum Pedagogiczne, a w roku 1950 Liceum Przyrodniczo-Matematyczne w Krośnie. Jej pierwsze utwory literackie ukazały się na początku lat sześćdziesiątych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, uzyskując wysoką ocenę krytyków…
Wystawa „Ignacy Łukasiewicz. Człowiek, który zmienił świat” w Parlamencie Europejskim w Brukseli!
Muzeum Podkarpackie w Krośnie i Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pragną serdecznie zaprosić na wystawę „Ignacy Łukasiewicz. Człowiek, który zmienił świat” w Parlamencie Europejskim w Brukseli! Wernisaż wystawy odbędzie się 25 października 2022. Naszą instytucję będzie reprezentował współautor wystawy pan Tomasz Pisarek. Szczegóły poniżej. Serdecznie zapraszamy!
VALERII FRANCHUK. KROŚNIEŃSKIE INSPIRACJE
Muzeum Podkarpackie w Krośnie od 27 września do 27 listopada 2022 roku prezentuje wyjątkową wystawę czasową prac Valeriego Franchuka, uznanego artysty malarza, grafika i rzeźbiarza pochodzącego z Ukrainy. Ekspozycja ta jest okazją do zapoznania się ze swoistym wycinkiem bogatego dorobku artysty i jego obrazami, dla powstania których inspiracją było  Krosno i jego okolice oraz natura. Wszystkie prezentowane na wystawie obrazy oraz grafika wykonane zostały przez twórcę w czasie pobytu w naszym mieście w 2022 roku. Valerii Franchuk urodził się w 1950 roku we wsi Zeleny (obwód chmielnicki na Ukrainie), jego matka Maria z domu Kobylańska była Polką. W 1980 roku zamieszkał w…
Narcyz Piórecki – Moje ogrody V
Muzeum Podkarpackie w Krośnie od 15 września do 20 listopada 2022 roku prezentuje wyjątkową wystawę czasową zorganizowaną we współpracy z artystą malarzem Narcyzem Pióreckim. Ekspozycja ta jest okazją do zapoznania się ze swoistym wycinkiem bogatego dorobku artysty i jego obrazami, dla powstania których inspiracją była natura, jej życie i przemijanie, jej organiczna przestrzeń, wypełniona abstrakcyjnymi kształtami i liniami, kolorami, światłem i cieniem, bogactwem struktur i materii. Narcyz Piórecki urodził się w Przemyślu w 1959 roku. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jana Szancenbacha, gdzie uzyskał dyplom w 1986 roku. W latach 1984-1988 studiował…
IGNACY ŁUKASIEWICZ – 200. rocznica urodzin twórcy Polskiego Przemysłu Naftowego
„Galicja jest ojczyzną przemysłu naftowego; tu w r. 1853 zabłysło pierwszy raz światło naftowe, którego twórcą był Ignacy Łukasiewicz. Jak każda nowość, tak i nafta, w zastosowaniu do oświetlenia znalazła przeciwników, obawy, przesądy, uprzedzenia tamowały rozwój tego, wielkiej doniosłości wynalazku; ale widoczne korzyści i dobrodziejstwa, pokonały wszelkie trudności, i dziś widzimy przemysł naftowy, na całej kuli ziemskiej. Pierzchły ciemności ogarniające miliony chat wiejskich, a czas zdobyty tym sposobem, użytym być może na korzystną pracę; tysiące pracowników znalazło byt przy kopalniach, a kraj nowe bogactwo […]”. Jabłoński A., 1885, „Kopalnictwo nafty”, Kraków, Wstęp. WYSTAWA W 2022 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Ignacego Łukasiewicza, wielkiego Polaka, filantropa,…
STAROWIEYSCY – SZTUKA WYOBRAŹNI
Muzeum Podkarpackie w Krośnie od 10 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku prezentuje wyjątkową wystawę czasową poświęconą twórczości trzech artystów, których łączą więzy rodzinne: Franciszka, Kazimierza oraz Antoniego Starowieyskich. Ekspozycja ta jest okazją do zapoznania się z dorobkiem znakomitych twórców, którzy wypracowali odrębny styl w kameralnych bądź wielkoformatowych dziełach sztuki. Staranny dobór obrazów umożliwia zgłębienie artystycznego rozwoju i tajników warsztatu każdego z nich oraz poznanie tematyki ich prac. Franciszek Starowieyski urodził się 8 lipca 1930 r. w Krakowie, zmarł 23 lutego 2008 r. w Warszawie. Był znany pod pseudonimem Jan Byk. Pochodził ze szlacheckiej rodziny pieczętującej się herbem Biberstein, jego…
Wszystkie drogi…
Wystawa potrwa od 24 stycznia do końca lutego.
Fragment plakatu promującego wystawę "Polska na emigracji"
Polska na emigracji
Wystawa czynna od 15 maja 2021 do 22 maja 2022 r. Na wystawie prezentujemy zabytki wybrane spośród dziewięciu tysięcy poloników podarowanych placówce przez Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji
Szlakiem Piłsudskich
Wystawa czynna od lutego do maja 2020. Autorem wystawy czasowej „Szlakiem Piłsudskich” jest dr. Jan Skłodowski . Wystawa została zrealizowana w ramach zlecenia przez Kancelarię Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Afrykańskie podróże
Wystawa czynna od marca do maja 2019 r. Wstęp 1 zł.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
Wystawa „Wszystkie drogi” czynna 29 stycznia 2019 r. towarzysząca prelekcji Bartosza Duszyńskiego z Muzeum Żydowskiego Galicja.
Baner wystawy „Zima, a jak to dawniej bywało”
Zima, a jak to dawniej bywało
Wystawa czynna od 11 grudnia 2018 roku do 10 marca 2019 r.
Baner do wystawy malarstwa - Jan Jankiewicz
Jan Jankiewicz – Malarstwo
Wystawa czynna od grudnia 2018 do lutego 2019 r.
Zmienne przestrzenie pamięci – Paulina Zwolak
W Muzeum Podkarpackim można obejrzeć nową wystawę ZMIENNE PRZESTRZENIE PAMIĘCI Pauliny Zwolak. Ekspozycja jest autorską wystawą prac projektowych oraz artystycznych powstałych na przestrzeni lat 2015-2018. „Tematem moich projektów dyplomowych jest architektura pamięci i pojednania związana z konfliktem polsko-ukraińskim. Obiekty mają na celu przywołanie pamięci o wydarzeniach i przywrócenie godności ofiarom każdej ze stron. Mają opowiadać historię z perspektywy ofiary, stać się drogą do głębszego poznania i samoświadomości. Narracja jest kluczem do zrozumienia opowieści. Przestrzeń jest poświęcona głębszej myśli i idei, umożliwia przeżycie kolektywnej żałoby i oczyszczenie, nie służy jedynie zachowaniu pamięci i przedstawieniu historii. Cykl grafik i rzeźb „Pejzaże” powstał…
Baner do wystawy "Powrót do Niepodległej"
Powrót do niepodległej
Wystawa czynna od czerwca do listopada 2018 r.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content