Skip to content Skip to footer

Moi żydowscy rodzice, moi polscy rodzice

Z Zagłady ocalało w Polsce około pięciu tysięcy z blisko miliona żydowskich dzieci. Wiele z nich znalazło schronienie w polskich rodzinach. Polacy, którzy zaopiekowali się dzieckiem, często później stawali się jego rodzicami. Na ogół fakt adopcji trzymali w tajemnicy, niektórzy wyjawili prawdę przed śmiercią, inni zabrali ją do grobu. Dzieci, wychowane w obcych domach, które uważały za własne, musiały zmierzyć się ze swoją historią i stworzyć tożsamość łączącą utraconą i zyskaną rodzinę. Często latami szukały śladów swoich żydowskich bliskich, nazwisk, dat urodzenia.


Ci, którym się to nie udało, ciągle jeszcze mają nadzieję.

Losy piętnaściorga Ocalonych, urodzonych w latach 1939-1942, przedstawiono na planszach, które tworzą wystawę. Plansze te, pierwszy raz pokazane w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie w roku 2015, jeżdżą po Polsce i świecie, by dać świadectwo bezgranicznej rodzicielskiej miłości, która kazała oddać ukochane dzieci w obce ręce i odwadze ludzi, którzy uznali je za własne córki i synów.


Twórcami wystawy są członkowie Stowarzyszenia “Dzieci Holocaustu”, m.in. Joanna Sobolewska-Pyz „Inka”, jedna z bohaterek wystawy i jej inicjatorka; Anna Kołacińska-Gałązka, przedstawicielka drugiego pokolenia ocalałych z Zagłady, autorka książkowego opracowania wspomnień Dzieci Holocaustu pt. „Nie mogliśmy pojąć, dlaczego…”, redaktorka wywiadów zamieszczonych na planszach, oraz Jacek Gałązka, projektant graficzny i realizator wystawy.


Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Podkarpackim w Krośnie, w Kamienicy Zgoda do końca lutego 2023.

Fotorelacja z wernisażu

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content