Skip to content Skip to footer

VALERII FRANCHUK. KROŚNIEŃSKIE INSPIRACJE

Jan Gancarski – Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

zaprasza na wernisaż wystawy czasowej

VALERII FRANCHUK. KROŚNIEŃSKIE INSPIRACJE

27 września (wtorek) 2022 r., o godz. 17.00

Kamienica Zgoda, ul. J. Piłsudskiego 14

Valerii Franczuk urodził się w 1950 roku we wsi Zeleny (obwód chmielnicki na Ukrainie), jego matka Maria z domu Kobylańska była Polką. W 1980 roku zamieszkał w Kijowie. W 1986 roku ukończył Kijowski Instytut Sztuki na wydziale grafiki. W jego twórczości dominują głównie obrazy wykonane techniką olejną na płótnie lub kartonie przy pomocy szpachli, a także grafika. Tematyka jaką podejmuje to: pejzaż, architektura, martwa natura oraz problematykę Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932-1933). Ostatnia przestrzeń artystycznego wyrazu, w której artysta bazuje na wspomnieniach rodzinnych, głównie swojej matki, która przeżyła okres Wielkiego Głodu, przyniosła artyście szczególne uznanie w Ukrainie oraz szereg nagród i odznaczeń. Za swoje osiągnięcia został uhonorowany m.in. Orderem Świętego Michała (2008), Orderem Zasługi III stopnia (2008), Nagrodą Narodową Ukrainy im. Tarasa Szewczenki (2008), otrzymał też status artysty narodowego Ukrainy (2015). Jego prace prezentowane były na licznych indywidualnych i zbiorowych wystawach w Ukrainie, również w Polsce. Jest jednym z najbardziej docenianych ukraińskich artystów. Obrazy Franczuka znajdują się w zbiorach m.in. Narodowego Muzeum Historii Ukrainy oraz Muzeum Wielkiego Głodu w Kijowie.

W marcu 2022 roku, w obliczu napaści rosyjskiej na Ukrainę, opuścił Kijów i wraz z najbliższą rodziną wyemigrował do Polski. Osiadł w Krośnie, gdzie mógł tworzyć w „Pracowni na piętrze” w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Artysta prowadził również zajęcia w tutejszym Liceum Plastycznym i Szkole Muzycznej, a także brał udział w licznych imprezach kulturalnych odbywających się w mieście.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2022. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content