Skip to content Skip to footer

Wystawa Skarb z Trhovište

Wystawa archeologiczna „Skarb z Trhovište. Wyjątkowe znalezisko wyrobów brązowych z młodszej epoki brązu”

Wystawa prezentuje unikatowe zabytki, jakie zostały odkryte w skarbie z epoki brązu w miejscowości Trhovište, kraj koszycki, Słowacja. Skarb składa się z dwóch hełmów grzebieniowych z brązu wraz z napolicznikami oraz dwóch naramienników z brązu.

Skarb został znaleziony pod koniec października 2017 r. przez Rastislava Dugovského z Cabova podczas zbierania grzybów w lesie, niedaleko nieużytkowanej, starej wiejskiej drogi. Znalazca wydobył z ziemi zabytki, a w styczniu 2018 roku dostarczył je do Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach. Miejsce znaleziska i jego najbliższe otoczenie szczegółowo przebadali pracownicy z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Koszycach i Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach, którzy we wskazanym przez znalazcę miejscu odkryli pozostałości niewielkiego, płytkiego dołu, w którym pierwotnie przechowywano przedmioty z brązu.

Zespół przedmiotów z brązu z hełmami z młodszej epoki brązu z Trhovišťe stanowi niezwykle rzadkie znalezisko w kontekście obszaru Europy Środkowej. Hełmy metalowe z tego okresu są rzadkością nie tylko na tym terenie, ale i w całej Europie. Znanych jest zaledwie około 150 okazów różnych typów. Hełmy z Trhovišťe musiały być w dawnych czasach bardzo cenione. Prawdopodobnie były istotnym obiektem handlowym, importowanym dla elit społecznych i podobnie jak zbroja, były symbolem wyższego statusu i władzy ich właścicieli. Spiralne naramienniki należały do ​​akcesoriów damskiej odzieży ceremonialnej.

Powód ukrycia hełmów pozostaje tajemnicą. Być może podyktowane to było obawą właściciela przed ich kradzieżą lub też przedmioty te były darami wotywnymi składanymi nieznanym bóstwom, być może w pobliżu miejsca kultu.

Zabytki pochodzą z Muzeum Wschodniosłowackiego w Koszycach, autorem wystawy jest PhDr. Dariusz Gasaj.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content