Skip to content Skip to footer

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Zajęcia Muzealne w Magazynach Studyjnych Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego

Zajęcia przeznaczone są dla starszej młodzieży szklonej i osób dorosłych. Uczestnicy zajęć mają wyjątkową możliwość zapoznania się z pracą muzealnika mogą dowiedzieć się w jaki sposób przechowywane są eksponaty muzealne, jaką dokumentację merytoryczną wykonują pracownicy muzeum i w jaki sposób dbają o powierzone im eksponaty (wykonując niezbędne zabiegi konserwatorskie).

Tematy lekcji muzealnych

 • Historia i współczesność szkła
 • Szkło współczesne w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
 • Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego – praca muzealnika

Szczegóły

Miejsce:

Magazyny studyjne Działu Historii
Szkła i Przemysłu Szklarskiego
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
Krosno ul. Szczepanika 2

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10 zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE OD POŁOWY 2022 ROKU

Zajęcia Muzealne w Magazynach Studyjnych Działu ARTYSTYCZNEGO

Odkrywamy zbiory Działu Artystycznego – zajęcia prowadzone przez kustosza z dostępem do zabytków + multimedialne prezentacje. Zajęcia przeznaczone są dla starszej młodzieży szklonej i osób dorosłych. Uczestnicy zajęć mają wyjątkową możliwość zapoznania się z pracą muzealnika mogą dowiedzieć się w jaki sposób przechowywane są eksponaty muzealne, jaką dokumentację merytoryczną wykonują pracownicy muzeum i w jaki sposób dbają o powierzone im eksponaty.

Tematy lekcji muzealnych

 • Rozmowy o sztuce. Spotkania dla seniorów 
 • Kredowa ściana – coś dla małych artystów z dużym talentem 

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w sali konferencyjnej. W trakcie warsztatów uczestnicy kopiować będą obrazy krośnieńskich malarzy, rysować ulubione kamienice, ćwiczyć perspektywę w rysunku oraz tworzyć martwa natura w rysunku. 

Tematy lekcji muzealnych

 • Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, kreatywne zajęcia plastyczne i edukacyjne.

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 14

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE OD POŁOWY 2022 ROKU

Warsztaty historyczne

Tematy lekcji muzealnych

 • Rozmowy o historii. Spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów
 • Odkrywamy zbiory Działu Historycznego – zajęcia z dostępem do zabytków uzupełnione prezentacjami multimedialnymi

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE

Terenowy warsztat pracy archeologa dla dzieci

Projekt skierowany dla najmłodszych zwiedzających muzeum. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom charakteru pracy archeologa w terenie. Prace wykopaliskowe, prowadzone przez doświadczonego opiekuna polegać będą na eksplorowaniu zaaranżowanego wykopu archeologicznego przez uczestników.

Praktyczne zajęcia poprzedzone będą wprowadzeniem, z którego dzieci dowiedzą się jak należy właściwie prowadzić badania zgodnie z metodyką wykopaliskową oraz usłyszą o najważniejszych odkryciach archeologicznych regionu.

Szczegóły

Miejsce:

Plac archeologiczny przy Magazynach Studyjnych Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
Krosno ul. Szczepanika 2

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE OD POŁOWY 2022 ROKU

Warsztaty konserwatorskie

ukryty do uzupełnienia

 • Rozmowy o historii. Spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów
 • Odkrywamy zbiory Działu Historycznego – zajęcia z dostępem do zabytków uzupełnione prezentacjami multimedialnymi

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE

Warsztaty Projekt „Pamięć”

Za pomocą różnych środków przekazu: spisanych wspomnień, rysunków, zdjęć oraz filmu odtwarzamy losy żydowskich dzieci, mieszkających przed wojną w Krośnie, tworząc ich unikalne portrety. Warsztaty są próbą przywrócenia jakiejś cząstki istnienia setek ofiar Holocaustu w naszym mieście. 

Tematy lekcji muzealnych

 • zaktualizujemy wkrótce

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2022. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content