Skip to content Skip to footer

ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

Zajęcia Muzealne w Magazynach Studyjnych Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego

Zajęcia przeznaczone są dla starszej młodzieży szklonej i osób dorosłych. Uczestnicy zajęć mają wyjątkową możliwość zapoznania się z pracą muzealnika mogą dowiedzieć się w jaki sposób przechowywane są eksponaty muzealne, jaką dokumentację merytoryczną wykonują pracownicy muzeum i w jaki sposób dbają o powierzone im eksponaty (wykonując niezbędne zabiegi konserwatorskie).

Tematy lekcji muzealnych

  • Historia i współczesność szkła
  • Szkło współczesne w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
  • Dział Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego – praca muzealnika

Szczegóły

Miejsce:

Magazyny studyjne Działu Historii
Szkła i Przemysłu Szklarskiego
Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
Krosno ul. Szczepanika 2

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10 zł/os.

Rezerwacja

JUŻ DOSTĘPNE

Zajęcia Muzealne w Magazynach Studyjnych Działu ARTYSTYCZNEGO

Odkrywamy zbiory Działu Artystycznego – zajęcia prowadzone przez kustosza z dostępem do zabytków + multimedialne prezentacje. Zajęcia przeznaczone są dla starszej młodzieży szklonej i osób dorosłych. Uczestnicy zajęć mają wyjątkową możliwość zapoznania się z pracą muzealnika mogą dowiedzieć się w jaki sposób przechowywane są eksponaty muzealne, jaką dokumentację merytoryczną wykonują pracownicy muzeum i w jaki sposób dbają o powierzone im eksponaty.

Tematy lekcji muzealnych

  • Rozmowy o sztuce. Spotkania dla seniorów 
  • Kredowa ściana – coś dla małych artystów z dużym talentem 

Warsztaty artystyczne dla dzieci

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w sali konferencyjnej. W trakcie warsztatów uczestnicy kopiować będą obrazy krośnieńskich malarzy, rysować ulubione kamienice, ćwiczyć perspektywę w rysunku oraz tworzyć martwa natura w rysunku. 

Tematy lekcji muzealnych

  • Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, kreatywne zajęcia plastyczne i edukacyjne.

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 14

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

JUŻ DOSTĘPNE

Warsztaty historyczne

Tematy lekcji muzealnych

  • Rozmowy o historii. Spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów
  • Odkrywamy zbiory Działu Historycznego – zajęcia z dostępem do zabytków uzupełnione prezentacjami multimedialnymi

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE

Terenowy warsztat pracy archeologa dla dzieci

Projekt skierowany dla najmłodszych zwiedzających muzeum. Zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom charakteru pracy archeologa w terenie. Prace wykopaliskowe, prowadzone przez doświadczonego opiekuna polegać będą na eksplorowaniu zaaranżowanego wykopu archeologicznego przez uczestników.

Praktyczne zajęcia poprzedzone będą wprowadzeniem, z którego dzieci dowiedzą się jak należy właściwie prowadzić badania zgodnie z metodyką wykopaliskową oraz usłyszą o najważniejszych odkryciach archeologicznych regionu.

Szczegóły

Miejsce:

Plac archeologiczny przy Magazynach Studyjnych Działu Historii Szkła i Przemysłu Szklarskiego Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
Krosno ul. Szczepanika 2

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

JUŻ DOSTĘPNE

Warsztaty konserwatorskie

ukryty do uzupełnienia

  • Rozmowy o historii. Spotkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz seniorów
  • Odkrywamy zbiory Działu Historycznego – zajęcia z dostępem do zabytków uzupełnione prezentacjami multimedialnymi

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

5-10 osób

Koszt

10zł/os.

Rezerwacja

DOSTĘPNE

Warsztaty Projekt „Pamięć”

Wciąż odkrywamy tylko skrawki historii krośnieńskich Żydów. Materiały źródłowe są skąpe, znane są nieliczne relacje, żyjących świadków wciąż ubywa, Ocalałych jest niewielu.  W zasadzie cała społeczność żydowska w naszym mieście, bogata kulturowo i społecznie – przestała istnieć. Większość mieszkańców Krosna nic o niej nie wie. Muzeum Podkarpackie w Krośnie od lat podejmuje starania, aby ocalić tą społeczność od zapomnienia, aby ochronić pamięć o niej, pamięć o naszych sąsiadach.

To warsztaty, podczas których wspomina się Zamordowanych, z szacunkiem przywracając Ich postacie naszemu światu. Na podstawie dostępnych źródeł, archiwalnych ksiąg żydowskich, zachowanych fotografii, najstarszego filmu krośnieńskiego rodziny Mahlerów młodzież tworzy prace plastyczne, portrety Żydów krośnieńskich zamordowanych przez Niemców podczas drugiej wojny światowej. Technika, zdolności manualne, talent, nie mają większego znaczenia. Chcemy uczynić pamięć Zagłady czymś bardziej przejmującym, bardziej zrozumiałym, a nawet osobistym. Chcemy przenieść pojęcie Holocaustu ze stron książek, z definicji encyklopedycznych i faktografii do ludzkich sumień i serc. Krośnieński Holocaust jest w dalszym ciągu czymś enigmatycznym, ponieważ jest dla nas bezosobowy, bezimienny. Projektem tym nadaliśmy mu twarz. 

Warsztaty „SPRAWIEDLIWI”

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata to osoby, które w czasie II wojny światowej bezinteresownie udzielały pomocy Żydom eksterminowanym przez nazistowskie Niemcy. „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” głosi sentencja z Talmudu, która wybijana jest na medalu przyznawanym Sprawiedliwym. Tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dotychczas otrzymało 7 tysięcy Polaków. Liczba ta, choć stale rośnie, nie oddaje w pełni skali pomocy udzielanej Żydom w Polsce podczas II wojny światowej. Wielu ratujących i ratowanych wciąż pozostaje nieznanych. Nigdy nie dowiemy się ilu Polaków udzielało pomocy ani ilu Żydów jej doświadczyło. Akty bezinteresownej pomocy były w okupowanej Polsce rzadkie. Wobec tragicznego losu Żydów dominowała bierność. Pomoc wymagała zaś wielkiej odwagi i wytrwałości, zarówno od ratujących, jak i ratowanych. Warsztaty przybliżają sylwetki Sprawiedliwych z Podkarpacia, z najbliższych okolic Krosna, Jasła i Sanoka, pokazując dokładnie realia czasów, w których pomimo zagrożenia śmiercią własną i swoich rodzin, decydowali się oni na heroiczne czyny, udzielając schronienia prześladowanym. 

Szczegóły

Miejsce:

Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
Krosno ul. Piłsudskiego 16

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

bez limitu

Koszt

Rezerwacja

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content