Skip to content Skip to footer

Lekcje muzealne

Tematyka dostosowana jest do programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Zajęcia te mają charakter interaktywny, wzbogacane są filmami, pokazami eksponatów, prezentacjami multimedialnymi i kartami pracy.

Szczegóły

Czas trwania zajęć:

40-45 minut

Limit miejsc:

30 osób

Koszt

60 zł + 2 zł/os.

Tematy lekcji muzealnych

 • Pradzieje Podkarpacia
 • Początki Krosna i historia krośnieńskiego Rynku
 • Sztuka pradziejowa
 • Grodziska Podkarpacia
 • Życie krośnian w wiekach średnich
 • Narzędzia pracy w pradziejach
 • Style w architekturze, rzeźbie i malarstwie na przykładzie zabytków krośnieńskich.
 • Krośnieńscy malarze i rzeźbiarze w XIX i XX wieku.
 • Życie i twórczość Stanisława Bergmana, a krośnieńskie życie artystyczne na przełomie XIX i XX wieku
 • Seweryn Bieszczad – życie i twórczość
 • Powiat krośnieński na przestrzeni wieków (obszar, granice, mieszkańcy, administracja)
 • Krosno w okresie przedrozbiorowym
 • Region krośnieński w czasach zaboru austriackiego (1772-1918)
 • Krośnianie w powstaniach narodowych
 • Udział mieszkańców Krosna i powiatu krośnieńskiego w walce o niepodległość Polski w latach 1914-1921
 • Krosno w okresie międzywojennym
 • Krosno i Region w okresie okupacji niemieckiej
 • Konspiracja niepodległościowa w latach 1944-1956
 • Krosno i Region w okresie okupacji niemieckiej
  Konspiracja niepodległościowa w latach 1944-1956
 • Dwa totalitaryzmy XX wieku.
  Literatura emigracyjna i niezależna w kształtowaniu patriotyzmu;
 • Wkład polskiej emigracji politycznej w kulturę i odzyskanie niepodległości przez Polskę
 • Historia oświetlenia na przestrzeni wieków
 • Lampy naftowe w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
 • Ignacy Łukasiewicz – wynalazca lampy naftowej i twórca polskiego przemysłu naftowego
 • Z dziejów szklarstwa na Podkarpaciu
 • Szkło, jego istota, sposoby wytwarzania i zdobienia
 • Szkło artystyczne Podkarpackiego Zagłębia Szklanego
 • Konserwacja obrazów
 • Konserwacja rzeźby
 • Warsztat pracy konserwatora
 • Żydzi krośnieńscy (z projekcją filmu Szymona Mahlera – najstarszego filmu o Krośnie z 1929 roku)
 • Nie takie Muzeum straszne, jak je malują… /wizyta w Muzeum dla najmłodszych/
 • Muzeum od kuchni – poznaj pracę muzealnika

Rezerwacja

Zgłaszanie grup, rezerwacja lekcji muzealnych możliwa jest w działach merytorycznych Muzeum, które odpowiedzialne są za prowadzenie lekcji pod nr telefonu

Dział

nr wew.

Archeologiczny

wew. 20

Artystyczny

wew. 21

Historyczny

wew. 22

Historii oświetlenia

wew. 23

Historii szkła i przemysłu szklarskiego

wew. 23

Konserwacji

wew. 25

Oświatowo-Promocyjny

wew. 16

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content