Skip to content Skip to footer
EPUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Adres ESP Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 
na Platformie ePUAP :  

/MP-Krosno/SkrytkaESP

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl). Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Muzeum Podkarpackie w Krośnie. W miarę wpisywania kolejnych znaków system uruchamia mechanizm podpowiedzi pasujących do fragmentu wpisywanego tekstu. W celu uzyskania bezpośredniego przekierowania do strony zawierającej profil urzędu z danymi teleadresowymi, należy wpisać pełną nazwę instytucji z pominięciem wyników wyszukiwania wyświetlanych w kolorze czarnym.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy (7.30 -15.30) do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie (ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 16), na następujących nośnikach danych:
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie Xades-Bes
  2. Akceptowalne formaty załączników to: doc, docx, gif, jpg, ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif, txt, xls, xlsx, xml.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content