Skip to content Skip to footer

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja

Oddziałem Muzeum jest Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy, którego otwarcie odbyło się w dniach 24-26 czerwca 2011 roku. 31 maja 2014 r. otwarto Platformę Widokową, która stanęła nad grodziskiem Wały Królewskie w Trzcinicy. Mamy nadzieję, że podobnie jak pozostałe atrakcje Skansenu stanie się ważnym miejscem na mapie Podkarpacia.
 

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja położony jest Trzcinicy, kilka kilometrów na północny-zachód od Jasła, nad doliną rzeki Ropy. Miejsce, w którym powstał należy do najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce, o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Utworzono go w celu ochrony oraz udostępnienia grodziska turystom, jako oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Pomysłodawcą budowy skansenu w Trzcinicy jest Jan Gancarski – dyrektor Muzeum Podkarpackiego. Karpacka Troja to oryginalne połączenie tradycyjnej formy skansenu oraz nowoczesnej placówki muzealnej. Projekt zakładał utworzenie skansenu archeologicznego na obszarze ponad 8 ha. Cały kompleks składa się z zabytkowego grodziska, nowoczesnego pawilonu wystawowego, parku archeologicznego, sektora hodowlanego, poletek eksperymentalnych i platformy widokowej.

W pawilonie zwiedzimy wspaniale zaaranżowaną ekspozycję i obejrzymy wielokrotnie nagradzany, widowiskowy film o Karpackiej Troi. W parku archeologicznym zrekonstruowano osadę kultury Otomani-Füzesabony sprzed 3,5 tysiąca lat oraz wioskę słowiańską z IX wieku i kuźnię – w sumie zwiedzamy aż 18 chat! Na terenie parku znajduje się również infrastruktura edukacyjna, plac festiwalowy oraz sektor hodowlany ze zwierzętami ras hodowanych w Trzcinicy przed wiekami. Na grodzisku zrekonstruowanych zostało ponad 200 m wałów obronnych, 2 bramy prowadzące do grodu (z epoki brązu i wczesnego średniowiecza) oraz 6 chat. Wszystkie rekonstrukcje wykonano w oparciu o wyniki badań naukowych oraz dostępną w tym zakresie wiedzę. Zwiedzanie Skansenu zamyka wzniesiona w 2014 roku platforma widokowa.

Projekt Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – atrakcją turystyczną regionu został dofinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego kwotą ponad 1 miliona 700 tysięcy euro. Wsparły go znacząco również Urząd Marszałkowski w Rzeszowie oraz samorządy lokalne. Budowa Skansenu rozpoczęła się w październiku 2007 roku, a zakończona została w listopadzie 2009 roku. Niestety, teren, na którym powstał Skansen zalany został 4 czerwca 2010 roku przez wody rzeki Ropy. Obiekt, podobnie jak znaczna część Jasła i regionu, przegrał walkę z żywiołem. Ucierpiał zarówno pawilon wystawowy, jak i rekonstrukcje domostw. Zniszczenia okazały się tak duże, że zdecydowano o przełożeniu, planowanej na czerwiec 2010 roku, imprezy otwarcia placówki. Odbudowa Skansenu była możliwa dzięki środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otwarcie miało miejsce 24 czerwca 2011 roku. Podczas wydarzenia zaprezentowano specjalne widowisko plenerowe, pt. Karpacka Troja Dwa Oblicza, które łączyło w sobie wiele dziedzin audiowizualnych. Spektakl opowiedział historię grodziska w Trzcinicy, a wzięli w nim udział aktorzy, grupy rekonstrukcyjne oraz zespoły muzyki dawnej. Wówczas odbył się również I Karpacki Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza, którego cykl kontynuowany jest w sierpniu każdego roku. Nie jest to jedyna nasza impreza plenerowa – każda pora roku w Skansenie przynosi nowe cykle wydarzeń, dzięki którym Karpacka Troja ożywa i można tu rzeczywiście dotknąć przeszłości. Historię tego miejsca, regionu, Polski, a nawet najdawniejszą historię ludzkości, dawne cywilizacje i kultury poznać można poprzez nasze lekcje muzealne, warsztaty i pokazy archeologii doświadczalnej.

Skansen był wielokrotnie nagradzany, między innymi przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną jako najlepszy produkt turystyczny 2011 roku oraz przez Narodowy Instytut Dziedzictwa jako produkt turystyczny roku 2016.

Serdecznie zapraszamy!

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content