Skip to content Skip to footer

Wystawa przedstawia historię Królewskiego Miasta Krosna od zaborów po współczesność.

W pierwszej części prezentowane są prace malarskie, które uzupełnione cennymi zabytkami i fotografiami tworzą portret XIX-wiecznego prowincjonalnego, galicyjskiego miasteczka i jego mieszkańców, stawiających czoło niepokojom przełomu wieków, obu wojnom światowym i systemom totalitarnym. Wyjątkowo cenne uzupełnienie ekspozycji stanowi fortepian z 1862 roku, pochodzący z paryskiej manufaktury rodziny Pleyelów. Ich instrumenty spełniały wysokie wymagania Fryderyka Chopina, wielokrotnie wygrywały międzynarodowe wystawy przemysłowe, podobnie jak model znajdujący się w Muzeum. Jest on jednym z najstarszych reliktów epoki chopinowskiej w Polsce, oryginalnym i w pełni sprawnym fortepianem kameralnym tej klasy. 

Pierwsza część wystawy skupia się na klimacie epoki romantyzmu, w który wprowadza nas malarstwo portretowe i wedutowe. Liczne przykłady fotografii, rycin i innych muzealiów dokumentują funkcjonowanie środowiska mieszczańskiego i ziemiańskiego w czasach autonomii galicyjskiej i Drugiej Rzeczypospolitej. Podkreślono również wątki  patriotyczno-niepodległościowe świadczące o udziale mieszkańców regionu w walkach o wolność Ojczyzny w czasach napoleońskich, w okresie Wiosny Ludów, powstania styczniowego i w latach 1914-1921, włącznie z obroną Lwowa i wojną polsko-bolszewicką. Treść tę dokumentuje biżuteria patriotyczna, przedmioty pamiątkowe, dokumenty, fotografie oraz broń biała i palna.

 

W części poświęconej drugiej wojnie światowej na tle bogatego pokazu militariów wyeksponowano kampanię wrześniową, konspirację niepodległościową, ZWZ-AK, martyrologię, a dla okresu powojennego działalność podziemia antykomunistycznego. Gratkę dla pasjonatów stanowi zgromadzony zbiór krótkiej i długiej broni palnej. Oprócz bogatej kolekcji broni produkcji zagranicznej, zaprezentowane zostały przykłady polskiej myśli technicznej z pistoletami ViS wz. 35 na czele.

Wystawę zamyka kolekcja zdjęć, grafik i druków z ostatnich lat życia Krosna. Zaakcentowano wybraną faktografię z życia społeczno-politycznego i kulturalnego oraz podkreślono ważne wydarzenia – zryw solidarnościowy (1980-1981), początek trzeciej niepodległości (1989-1990) i pobyt papieża Jana Pawła II na ziemi krośnieńskiej (1997).

Dział Historyczny gromadzi zabytki o charakterze regionalnym, ale nie brakuje tu odniesień ogólnopolskich oraz eksponatów nawiązujących do kultury materialnej Europy. W zbiorach znajdują się ciekawe przykłady militariów, numizmaty, dokumenty, zabytki sfragistyczne i falerystyczne. Znajdziemy tu monety polskie i zagraniczne nawet z XV wieku. Wśród najstarszych militariów na uwagę zasługują półtoraręczny miecz z XIII wieku oraz napierśniki husarskie z XVII wieku. Szczególnie interesująca jest bogata kolekcja kart pocztowych z przełomu wieków, czy biżuterii patriotycznej z okresu powstania styczniowego. Ogromne znaczenie ma kolekcja dokumentów królewskich dotyczących miasta z okresu od XIV do XVIII wieku. Wystawa „Z dziejów Krosna i regionu” prezentuje historię miasta czasów jego założenia, przez okres galicyjski, obie wojny światowe, aż po ostatnie dekady z życia Krosna. Uzupełniona jest wyśmienitym malarstwem portretowym, widokami miasta i licznymi fotografiami.

I piętro dawnego Pałacu Biskupiego

Krosno, ul. Piłsudskiego 16

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content