Skip to content Skip to footer

Najstarszy dokument królewski

Najstarszy dokument królewski w zbiorach naszego Muzeum. Dokument Władysława Jagiełło nadany w Nowym Mieście Korczynie 19 czerwca 1399 r. Władysław Jagiełło, król Polski rozstrzyga spór o opłatę cła w Ropczycach na szlaku handlowym z Krosna na Ruś, pomiędzy mieszczanami krośnieńskimi a celnikami ropczyckimi.

Tłumaczenie:

W imię Pańskie amen. Ku wiecznej rzeczy pamięci. Władysław z Bożej łaski król Polski i Litwy, najwyższy książę i pan Rusi i innych oznajmiamy brzmieniem niniejszego [dokumentu] wszystkim, których to dotyczy, że gdy opatrzni mieszczanie i cała wspólnota miasta naszego Krosna wykazała nam w swoim wyjaśnieniu, że byli zmuszani przez celników z Ropczyc i ich zastępców do wyboru przejazdu i drogi ze swoimi towarami do krain Rusi przez wspomniane miasto Ropczyce, zleciwszy rozpoznanie tej sprawy mężnemu Klemensowi z Moskorzewa, podkanclerzemu królestwa naszego i staroście sanockiemu, z rajcami miast Biecza, Jasła, Pilzna i Dębowca (Dębowego Działu), przylegających do wymienionych miast Krosna i Ropczyc, uznaliśmy właściwym, że podkanclerzy Klemens, po odbyciu zjazdu z rzeczonymi rajcami, ustalił, że wspomniani mieszczanie z Krosna nie przez Ropczyce lecz inną drogą, dawno im wyznaczoną przez naszych poprzedników, królów Polski, do wspomnianych krajów Rusi w ten sposób powinni i zwykli byli ze swoimi towarami jeździć. Dlatego też wam wszystkim, którzy będziecie w Ropczycach, celnikom i waszym zastępcom, polecamy stanowczo naszymi mandatami królewskimi, abyście wspomnianym mieszczanom z Krosna i każdemu z nich do rzeczonych krain Rusi udającym się wspomnianą drogą, od dawna im wyznaczoną, przejeżdżać tyle razy ile im się spodoba jeździć, pozwolili. Gdy zaś wspomniani mieszczanie z Krosna do ziemi sandomierskiej i Mazowsza z jakimiś towarami przejechać chcieliby, wtedy przez Ropczyce przejeżdżać i tamże zwyczajowe cło płacić są zobowiązani. Dla uwierzytelnienia tego dokumentu pieczęć nasza została przywieszona. Dane w Nowym Mieście Korczynie, w sam dzień świętych Gerwazego i Protazego męczenników [19 czerwca], roku Pańskiego tysiąc trzysta dziewięćdziesiątego dziewiątego.

[pod tekstem, z prawej strony dokumentu:] Za sprawą rzeczonego Klemensa podkanclerzego.
Datowanie1399KategoriaHistoria Krosna i regionuShare

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content