Skip to content Skip to footer

Zima, a jak to dawniej bywało

Muzeum Podkarpackie w Krośnie od 11 grudnia 2018 roku do 10 marca 2019 roku prezentuje wyjątkową wystawę czasową poświęconą tematyce zimowej. Zebrane eksponaty pochodzą z XVIII, XIX i XX wieku. Jest to wystawa interdyscyplinarna, na której znajdują się zabytki o charakterze historycznym, etnograficznym, ludowym oraz artystycznym. Opowiada ona o niezwykłych czasach, ludziach, szaleństwach, ryzyku, zabawie, sporcie, o tym jak kultura inspiruje się naturą i jak oba te porządki się przenikają. Świadkowie minionych dni pozostawili dla nas tysiące zdjęć, listów, notatek, dzieł sztuki, z których wyłaniają się ich twarze, zwyczaje, miejsca, które możemy na zawsze zachować w pamięci. Na wystawie pragniemy zaprezentować różne oblicza zimy poprzez historyczne sprzęty sportowe, tj. narty, sanie, łyżwy, rakiety śnieżne oraz dzieła artystów polskich – malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, a także materiały archiwalne, dokumenty, prasę, zdjęcia, plakaty oraz karty pocztowe wydane do 1939 roku.

Wśród eksponowanych dzieł malarstwa polskiego można podziwiać prace m.in.: Stanisława Barabasza, Stefana Filipkiewicza, Stanisława Raczyńskiego, Stanisława Gałka, Wandy Gentil Tippenhauer, Wacława Dygmańskiego, Tadeusza Rybkowskiego, Adama Setkowicza, Stanisława Jankowskiego, Seweryna Bieszczada czy Apolinarego Kotowicza. Na ekspozycji możemy oglądać również nartę używaną przez pioniera narciarstwa polskiego Stanisława Barabasza w 1888 roku w Cieklinie oraz czekan Mariusza Zaruskiego założyciela TOPR, niezwykły zbiór drewnianych nart od polskich i zagranicznych producentów, sanie oraz bobslej. Wystawa jest adresowana do miłośników zimowego pejzażu, gór i wszelkich sportów związanych z tą porą roku.

Ekspozycja ta została zorganizowana przy współpracy licznych instytucji. Prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej, Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie, Muzeum Narciarstwa im. Stanisława Barabasza w Cieklinie, Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, oraz ze zbiorów kolekcjonerów prywatnych: Aldony Merskiej-Sroki, Bartosza Górskiego i Stanisława Włodyki. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!

Kuratorzy wystawy: Anna Guz i Robert Kubit
Skład i opracowanie graficzne: Julia Komornicka
Nadzór konserwatorski: Magdalena Szyszlak, Zdzisław Gil
Realizacja techniczna wystawy: Dział Oświatowo-Promocyjny, Dział Obsługi Zwiedzających, Edward Frydrych

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content