Skip to content Skip to footer

Bronisława Betlej – poetka ziemi krośnieńskiej

styczeń – marzec 2023

Bronisława Betlej – poetka i prozaik związana z Jedliczem i Krosnem, pozostawiła bogaty dorobek literacki.

Urodziła się 26 sierpnia 1928 r. w Dominikowicach k. Gorlic. Pochodziła z rodziny o patriotycznych tradycjach. W listopadzie 1942 r. została zaprzysiężona jako członek Armii Krajowej, przyjmując pseudonim „Monika”. Była łączniczką na terenie gromady Dominikowice w obwodzie AK Gorlice. Po wojnie ukończyła Gimnazjum im. Mariana Kromera w Gorlicach, później tamtejsze Liceum Pedagogiczne, a w roku 1950 Liceum Przyrodniczo-Matematyczne w Krośnie.

Jej pierwsze utwory literackie ukazały się na początku lat sześćdziesiątych na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej, uzyskując wysoką ocenę krytyków i odbiorców. Debiut książkowy przypada na rok 1989 tomikiem poezji „Przeciw światu”. Jej poetycka pasja rozwijała się z dala od wielkich twórców emigracyjnych polskiej kultury i literatury. Zaczynała tworzyć w czasach trudnych, z cenzurą i ograniczonym dostępem do polskich dzieł wydawanych za granicą. Pomimo to, pozostawiła bogaty i cenny dorobek literacki. Poetka była przykładem osoby, która żyjąc na Podkarpaciu, z daleka od świata wielkiej literatury, może zrobić dla swojej Małej Ojczyzny bardzo wiele. Jej twórczość, doceniana przez krytyków i recenzentów, może być wzorem zarówno dla młodzieży interesującej się literaturą, jak i dla miłośników regionu. Dotychczas ukazało się 56 tomików poezji jej autorstwa.

Za swoja działalność Bronisława Betlej była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana, także przez gremia międzynarodowe. Otrzymała liczne nagrody i odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Była członkiem Związku Literatów Polskich oraz Warszawskiego Klubu Pisarzy. Zmarła 10 marca 2017 roku. Do wydania pozostaje jeszcze 28 tysięcy utworów poetki.

Wyróżnienia:

1995 r. – honorowy tytuł „Indywidualności Województwa Krośnieńskiego”

1996 r. – nagroda Związku Literatów Polskich „ Złote pióro”

1997 r. – tytuł „Człowieka Roku na Podkarpaciu”

1997 r. – Złoty Krzyż Zasługi za działalność literacką, nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1999 r. – tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Jedlicze”, przyznany z okazji 50-lecia twórczości literackiej

2003 r. – Odznaka „Zasłużonego Działacza Kultury”, nadana przez Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej

2003 r. – „Krzyż kawalerski Odrodzenia Polski” Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za działalność literacką

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content