Skip to content Skip to footer

Malarstwo Władysława Niepokoja styczeń – marzec 2024

Muzeum Podkarpackie w Krośnie od stycznia do marca 2024 roku prezentuje wystawę czasową z własnych zbiorów oraz zbiorów prywatnych poświęconą malarzowi i animatorowi kultury Władysławowi Niepokojowi, który swoje życie i twórczość spędził w rodzinnym Suchodole.

Władysław Niepokój urodził się 22 października 1905 roku we wsi Suchodół (obecnie dzielnicy Krosna). Jego pierwszym nauczycielem rysunku był Marcin Żywar, absolwent Szkoły Przemysłu Artystycznego w Zakopanem, następnie artysta malarz Stanisław Bergman i malarz Antoni Bartkowski. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i uczęszczał na zajęcia pod kierunkiem prof. Władysława Jarockiego, prof. Hanny Rudzkiej-Cybisowej, prof. Jerzego Fedkowicza czy prof. Xawerego Dunikowskiego. Ostatecznie ASP w Krakowie nie ukończył. Na kształtowanie się jego malarstwa duży wpływ miała twórczość Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Władysława Tetmajera.

Wspólnie ze Zdzisławem Truskolaskim, założycielem Oddziału Związku Zawodowego Artystów Plastyków w Krośnie, redagował pierwszy po wojnie polski kwartalnik artystyczny „Sztuka i Życie”, gdzie zamieszczał swoje artykuły. W marcu 1945 roku otwarto pierwszą powojenną wystawę malarstwa zorganizowaną przez ZZAP w Krośnie, której Władysław Niepokój był organizatorem, ale również uczestnikiem.

Przez kilka lat prowadził teatr amatorski w Suchodole, w którym pełnił funkcję reżysera oraz scenografa. Wystawiane tam sztuki z miejscowymi aktorami amatorami cieszyły się dużym zainteresowaniem i popularnością. Należał do Związku Polskich Artystów Plastyków i swoje prace wystawiał w Krakowie, Rzeszowie oraz Krośnie.

Malował głównie w technice olejnej oraz pastelu. W jego dorobku dominują obrazy realistyczne, portrety, pejzaże rodzinnych stron, sceny rodzajowe, religijne, a także kwiaty. Wykonywał również polichromie. Często na jego obrazach powracają te same motywy utrwalone w różnych porach dnia i roku.

Zmarł 13 listopada 1985 roku w wieku 80 lat w Krośnie i został pochowany na Cmentarzu Komunalnym. Jego rysunki oraz obrazy, a także fotografie i dokumenty z nim związane znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,a także w kolekcjach prywatnych w Polsce oraz za granicą. W 1995 roku w dziesiątą rocznicę śmierci artysty, mieszkańcy Suchodołu w uznaniu jego zasług, ufundowali mu tablicę pamiątkową, wmurowaną w ścianę Domu Ludowego w Suchodole.

Na wystawie możemy oglądać obrazy najczęściej reprodukowane i eksponowane, jak i te, które nigdy dotąd nie były pokazywane szerszej publiczności. Większość prac oraz archiwaliów pochodzi ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, pozostałe ze zbiorów prywatnych.

Kurator wystawy: Anna Guz

Współpraca: Izabela Krysik

Opracowanie graficzne: Monika Pytel-Dziadosz

Nadzór konserwatorski: Tomasz Kopacz

Współpraca: Robert Kubit, Dział Oświatowo-Promocyjny, Dział Obsługi Zwiedzających

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content