Skip to content Skip to footer

Wołodia Romaniw – MOJE KROŚNIEŃSKIE INSPIRACJE, kwiecień – maj

Muzeum Podkarpackie w Krośnie zaprasza na wernisaż wystawy Wołodia Romaniw – Moje Krośnieńskie Inspiracje

Wołodia (Wołodymyr) Romaniw urodził się w 1960 r. w Berłochach koło Kałusza w Ukrainie. Z wykształcenia jest rzeźbiarzem. Ukończył Wydział Rzeźby Instytutu Sztuki w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie). Z Krosnem związany jest od 32 lat.

Jest autorem wielu prac rzeźbiarskich, tworzonych na zamówienie instytucji i osób prywatnych. Słynie ze znakomitego warsztatu, posługuje się techniką laserunku, kładzie farbę szpachlą. Podejmowana przez Niego tematyka jest uniwersalna, a spektrum twórcze bardzo szerokie. Doskonale wykonuje rzeźbę w kamieniu, brązie i drewnie, sięga po rysunek i grafikę. Z dużą zręcznością posługuje się pastelami, malując pejzaże, portrety i sceny rodzajowe. Tworzy z pasją, a ogromny talent, artyzm i energia kreatywności sprawia, że Jego prace są wyjątkowe.

Wołodia Romaniw jest autorem pomnika Świętego Józefa Sebastiana Pelczara i popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego w Brzozowie. Wykonał kamienną rzeźbę Świętej Barbary, znajdującą się na dziedzińcu kościoła farnego w Krośnie i obelisk z brązu Papieża Jana Pawła II przy kościele parafialnym w Iwoniczu. Artysta namalował również portret hetmana Mikołaja Kamienieckiego i wykonał pamiątkową tablicę Bálinta Balassi, które oglądać możemy na zamku Kamieniec w Korczynie-Odrzykoniu.

Jego prace wystawiane były na autorskich wystawach m.in. w Brnie w Szwajcarii, na Manhattanie i w Brooklynie w Nowym Jorku. Twórca brał udział w plenerach międzynarodowych i Sympozjach Rzeźby w Ukrainie. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach galerii ukraińskich, polskich i europejskich. Zdobią również siedziby wielu instytucji publicznych, np. Urzędu Miasta Krosna, firm i domów prywatnych w Krośnie i regionie.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content