Skip to content Skip to footer

Uprzejmie informujemy o ogłoszeniu zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn. “Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego”

Muzeum Podkarpackie w Krośnie, informuje o ogłoszeniu zamówienia na roboty budowlane w ramach zadania pn.: 

Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego”

dofinansowanego z RPOZ i WP

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 2023/BZP 00580540/01 w dniu 29.12.2023 r.

Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cb39e52-a648-11ee-948d-82b0c04ef850

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content