Skip to content Skip to footer

Obraz życia ziemiaństwa galicyjskiego. Dzienniki Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej z lat 1855-1891

Spotkanie Muzealne “Wspomnienia rodziny Starowieyskich”

Relacja fotograficzna z Inauguracji otwarcia Kamienicy Muzeum Podkarpackiego i Cechu Rzemiosł Różnych odrestaurowanej w ramach projektu pn. “Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu…

W sobotę 15 maja w Bazylice Mniejszej w Krośnie odbyła się zorganizowana przez Muzeum uroczystość odsłonięcia urny z ziemią z grobów katyńskich. Po uroczystości w krośnieńskiej farze zaproszeni…

Tak wyglądał pierwszy publiczny pokaz unikatowych filmów przekazanych w darze przez Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji.

Skarby Polskiej Emigracji we Francji zostały przekazane do Krosna.

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content