Skip to content Skip to footer

Konferencja: Śladami Poloników. Zbiory i kolekcje polskie w świecie

Program konferencji

5 października 2023 r., czwartek

Sesja I, godz. 1000 – 1330

Jan Gancarski (dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie) – otwarcie konferencji

Damian Półkotycki (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i Ich Rodzin – Samopomoc Polska we Francji)

Ślady historii nie mają prawa zaginąć – Dom Kombatanta Polskiego w Paryżu miejscem pamięci i historii pokoleń kombatanckich we Francji

Anna Guz, Łukasz Kyc (Muzeum Podkarpackie w Krośnie)

Kolekcja Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

Ks. Robert Czarnowski (Uniwersytet Warszawski)

Polonika organizacji kombatanckich w dokumentacji archiwalnej Polskiej Misji Katolickiej we Francji

Magdalena Madey (Polski Instytut Naukowy w Ameryce)

Zbiory i kolekcje Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce

Konrad Maraszek (Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Wiedniu)

Kolekcja biblioteki Stacji Naukowej PAN w Wiedniu

Dyskusja

Przerwa obiadowa

Sesja II, godz. 1530 – 1800

Katarzyna Vannucci de Wilde (Maczek Memorial w Bredzie)

Spuścizna żołnierzy Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Generała Maczka w Niderlandach. Wolność – Pokój – Demokracja i Przeciwdziałanie wszelkiej Dyskryminacji. Credo Memoriału Generała Maczka w Bredzie, najbardziej polskim z miast holenderskich

Teofil Lachowicz (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce)

Emigranci z powiatu krośnieńskiego wśród ochotników z Ameryki do Armii Polskiej we Francji w latach 1917-1919

Walentyna Jusupowa (Studencki Klub Polski w Żytomierzu)

Zygmunt Kotiużyński i jego działalność na terenach współczesnej Ukrainy. Współczesność jego siedziby w Jaropowiczach

Larysa Łotysz (Muzeum Elizy Orzeszkowej w Grodnie)

Perspektywy zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego Elizy Orzeszkowej na Białorusi i w Polsce

Dyskusja

Spotkanie towarzyskie

 6 października 2023 r., piątek

930 – 1600

930 – 1200 – zwiedzanie Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, krośnieńskiej starówki oraz kościoła farnego w Krośnie

1200 – 1330 – Przerwa obiadowa

1330 – 1600 – zwiedzanie Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja” w Trzcinicy oraz zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Doroty w Trzcinicy (XV w.)

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content