Skip to content Skip to footer

Kolekcja sztuki Krosna i regionu

Dział Artystyczny gromadzi eksponaty z zakresu historii sztuki głównie związane z historią artystyczną Krosna i regionu. O wartości zbiorów świadczą wysokiej klasy zabytki znajdujące się w kolekcji pozyskane dzięki zakupom, darom i przekazom. Najstarszym eksponatem jest polichromowana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Równego, datowana na lata 1390-1400. Niezwykle cenne są: malowany temperą na desce obraz wotywny Andrzeja Momota Szebieńskiego herbu Biberstein (tzw. obraz z Wojkówki) z lat 1480-1490 oraz rewersy skrzydeł tryptyku ze św. Wojciechem i św. Stanisławem z 3 ćwierci XV wieku.

Wiek XVI i XVII reprezentuje kolekcja rzeźby sakralnej. Niezwykle wartościowy jest zbiór malarstwa portretowego z okresu XVIII i XIX wieku. Należą do niego wizerunki członków rodzin szlacheckich, m.in. Załuskich, Skórskich, Jabłonowskich. Bogatą część zbiorów Działu Artystycznego stanowi malarstwo i rzeźba z przełomu XIX i XX wieku. Znajdują się tu prace uczniów Jana Matejki: Seweryna Bieszczada (1852-1922), Stanisława Bergmana (1862-1930), Franciszka Daniszewskiego (1858-1922) oraz Aleksandra Augustynowicza (1865-1944).

Rzeźbę z przełomu XIX i XX wieku reprezentują prace Andrzeja Lenika (1864-1929) oraz Karola Hukana (1880-1958). Oprócz tego Muzeum posiada w swoich zbiorach  pojedyncze, bardzo cenne obrazy  z XIX wieku, m.in.: Jana Styki „Szarżę Honvedów” (fragment „Panoramy Siedmiogrodzkiej”) z 1897 roku czy rysunek Aleksandra Gryglewskiego „Kaplica Porcjuszów” z krośnieńskiej fary z 1877 roku. Oprócz tego placówka dysponuje rysunkami architekta i teoretyka architektury Jana Sas Zubrzyckiego (1860-1935) oraz licznym zbiorem prac nauczyciela rysunku w Szkole Realnej w Krośnie – Bronisława Olszewskiego (1874-1959).

Na szczególną uwagę zasługują prace artystów pochodzących z Krosna i okolic, tworzących od 1 połowy XX wieku, są to: Zdzisław Truskolaski (1899-1949), Stanisław Kochanek (1905-1995), Władysław Niepokój (1905-1985), Stanisław Witowski (1899-1985), Jan Wodyński (1903-1988) czy Jan Janikiewicz (1911-1987). Muzeum poszczycić się może licznym zbiorem prac Jana Ekierta (1907-1993), pochodzącego z Komborni k. Krosna, a działającego na gruncie francuskim. Osobną grupę stanowi malarstwo z 2 połowy XX wieku reprezentowane m.in. przez: Franciszka Starowieyskiego (1930-2009), Stanisława Puchalika (1939-2012), Bogdana Biernata (1953-2013), Stanisława Białogłowicza, Wacława Kuczmy, Stanisława Batrucha, Ryszarda Kryńskiego oraz rzeźba takich artystów jak: Władysława Kandefera (1921-2016), Romana Górki, Macieja Syrka. Dział Artystyczny gromadzi również rzemiosło artystyczne, meble, ceramikę oraz wyroby jubilerskie.

Liczna jest kolekcja plakatów, głównie z lat 70. i 80 ubiegłego wieku, koncentrujących się na propagandzie i agitacji rządowej ówczesnego systemu politycznego. Gromadzone są również dokumenty archiwalne, przede wszystkim pamiątki po artystach związanych z Krosnem, fotografie przedstawiające wybitne postaci oraz okolicznościowe karty pocztowe. Ważne miejsce w zbiorach działu zajmują fotografie ukazujące zabudowę Krosna i okolicznych miejscowości z XIX i XX wieku (w tym najstarsze zdjęcie Krosna z 1868 roku, przedstawiające widok na zachodni fragment północnej pierzei Rynku z dzwonnicą farną w tle).

Prawdziwym skarbem Działu jest unikatowy fortepian Pleyel nr fabryczny 32490 z 1862 roku. Ta paryska manufaktura dostarczała swe instrumenty samemu Fryderykowi Chopinowi. Nasz Pleyel jest jednym z najstarszych i jednym z nielicznych w pełni sprawnych tego typu instrumentów w Polsce, który posiada oryginalne instrumentarium strunowe i wciąż można usłyszeć wygrywane na nim mazurki i walce…

Datowanie dzieł sztukiOd końca XIV wieku do współczesnościShare

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content