Skip to content Skip to footer

Zapowiedź konferencji archeologicznej „Okres lateński i wpływów rzymskich w Karpatach”

W dniach 4-5 listopada 2021 roku z Muzeum Podkarpackim w Krośnie odbędzie się Naukowa Konferencja Archeologiczna – OKRES LATEŃSKI I WPŁYWÓW RZYMSKICH W KARPATACH. Poniżej przedstawiamy program Konferencji oraz informację odnośnie możliwości zakwaterowania (informacja do pobrania w załączniku).

Program konferencji

Sesja I, godz. 930 – 1330

mgr Jan Gancarski (dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie) – otwarcie konferencji

PhDr. Vladimir Mitáš, PhD., Dr h.c., prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.  (Nitra)
Kelti a pohrebiská z doby popolnicových poli na Slovensku

mgr Barbora Lofajová-Danielová (Dolný Kubin, Brno)
Najsevernejšie hradisko doby železnej na Orave – archeologický výskum na Ostražici a areali v rokoch 2019-2020

prof. dr hab. Roman Berest (Lwów)
Main results of rescue archaeological research residence of Lypytska culture near the village of Hanachivka 

PhD. Nataliya Bulyk (Lwów)
Okres lateński i wpływów rzymskich w badaniach lwowskiego ośrodka archeologicznego w latach II Rzeczypospolitej (1918-1939)

mgr Jan Bulas, mgr Marek Materna, mgr Marcin M. Przybyła (Bochnia, Kraków)
Cmentarzysko kultury przeworskiej ze stanowiska 8 w Sokołowicach, gm. Koszyce

mgr Bożena Chorąży, dr Bagdan Chorąży, mgr Zofia Jagosz-Zarzycka (Bielsko-Biała, Cieszyn)
Okres lateński i rzymski w zachodniej części Beskidów – stan i perspektywy badań

dr hab. Jarosław Onyszczukmgr Volodymyr Sydorowycz (Lwów, Winniki)
Nowe cmentarzysko kultury przeworskiej we wsi Velyka Dibrova w dorzeczu Wiszni (obwód lwowski)

Dyskusja

Przerwa obiadowa

Sesja II, godz. 1530 – 1830

mgr Małgorzata Byrska-Fudali, mgr Justyna Rodak (Kraków)
Stanowisko 1 w Krakowie-Mogile na tle osadnictwa w rejonie Krakowa

 prof. dr hab. Jan Schuster, dr hab. Jarosław Onyszczuk (Łódź, Lwów)
Okazałe elementy uprzęży końskiej z okresu wpływów rzymskich z miejscowości Rychcice (Рихтичі) rejon Drohobycz, obwód lwowski na tle podobnych znalezisk (wstępna analiza)

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, dr Anna Lasota-Kuś (Kraków)
Importy rzymskie na terenie Podkarpacia. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum

dr hab. Jarosław Bodzek, prof. UJ, mgr Barbara Zając (Kraków)
Monety rzymskie i ich naśladownictwa na terenie Podkarpacia. Uwagi na bazie przygotowywanego tomu Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum. Vorkarpaten

mgr Magdalena Okońska-Bulas, mgr Jan Bulas (Kraków)
Formy naczyń jako wyznacznik specyfiki lokalnego garncarstwa na stanowiskach z okresu rzymskiego w dorzeczu górnego Sanu

 Dyskusja

 Godz. 1900 – Spotkanie towarzyskie 

Sesja III, godz. 900 – 1300

mgr Mateusz Kłosowicz, mgr Tomasz Leszczyński
Nowe dane dotyczące wytwórczości garncarskiej w górnym dorzeczu Wisłoki w okresie wpływów rzymskich

mgr Magdalena Okońska-Bulas, mgr Jan Bulas, mgr Marcin Przybyła (Kraków)
2/130. Wyniki badań z 2021 roku na stanowisku produkcji garncarskiej we Wrzępi, stan. 13, gm. Szczurowa, woj. Małopolskie

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska, dr hab. Tomasz Bochnak prof. UR, mgr Ewelina Ocadryga-Tokarczyk, mgr Tomasz Tokarczyk (Rzeszów)
Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku numer 9 w Malchowicach, woj. Podkarpackie

dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak, prof. UJ (Kraków)
Ceramika z grobu książęcego w Popradzie-Matejovcach

prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, dr Krzysztof Tunia (Kraków)
Ziarnko do garnka i zbierze się miarka. Z zagadnień gospodarki późnego okresu rzymskiego i wczesnego okresu wędrówek ludów w polskich Karpatach

Dyskusja

Podsumowanie obrad

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content