Skip to content Skip to footer

Informacja

Muzeum Podkarpackie w Krośnie w dniu 6 maja zawarło umowę z wykonawcą robót budowlanych z firmą Remerus Liessen Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-059), ul. Bożego Ciała 9/4 przy udziale Inspektora Nadzoru Budowlanego Przedsiębiorstwo B.T.L. Tomasz Leń z siedzibą 36-221 Blizne 338 A.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content