Skip to content Skip to footer

Unikatowy zbiór dokumentów stał się własnością Muzeum Podkarpackiego w Krośnie

15 tysięcy stron dokumentów, które opatrzone są pieczęciami i podpisami historycznych osób i urzędów, stało się własnością Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Dokumenty zawierają informacje o takich rodach jak: Kamienieccy, Firlejowie, Stadniccy, Skotniccy, Ossolińscy, Grodziccy, Scypionowie del Campo, Jabłonowscy, Fredrowie, Krasiccy, Starowieyscy, Szeptyccy. Zbiór przez kilkaset lat był przechowywany na Zamku Kamieniec.

To jedyna tak kompletna i zachowana, dokumentacja prowadzenia majątku rycersko-ziemiańskiego, w skład którego na przestrzeni wieków wchodziło kilkanaście miejscowości. Najciekawiej prezentują się te z XVI i XVII wieku. Wśród nich są dokumenty dotyczące sporu i spraw granicznych pomiędzy Piotrem Firleyem i Janem Skotnickim, które stały się inspiracją dla Aleksandra Fredry przy tworzeniu komedii „Zemsta”.

O wydarzeniu tym napisali m.in.:

W kolażu wykorzystano fragmenty zdjęć wymienionych portali informacyjnych.

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content