Loading...

112,00 

SKU: ISBN 978-83-963219-2-3 Kategoria:

Redakcja: Jan Gancarski
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2022
Wymiary 23 x 16 cm, s. 462, twarda oprawa

Archaeological Open-air Museums, Reconstructions and Re-enactment, Reality or Fiction?

Loading...

Opis

Kilka ostatnich dekad to czas gwałtownego rozwoju skansenów archeologicznych w Europie oraz związanego z nimi ruchu odtwórczego. W okresie tym nie tylko powstało wiele nowych obiektów tego typu, ale wypracowane zostały również podstawowe kanony ich budowy. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy – Oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie zorganizował w październiku 2018 roku międzynarodową konferencję naukową pt. Skanseny Archeologiczne. Rekonstrukcje i odtwórstwo – rzeczywistość czy fikcja?, mającą na celu zaprezentowanie, omówienie i podsumowanie różnorodnych problemów dotyczących rekonstrukcji pradziejowych i wczesnośredniowiecznych budowli oraz odtwórstwa. Niniejsza publikacja prezentuje referaty z tejże konferencji, w których omawiano różne przyczyny budowy, sposoby funkcjonowania, rekonstrukcji i odtwarzania archeologicznej rzeczywistości.

Publikacja w języku angielskim, streszczenia w języku polskim.

 

The last few decades have marked the rapid development of archaeological open-air museums in Europe as well as the reconstruction movement related to them. During this period, many facilities of this type were built and the basic canons of their construction were developed. In October 2018, the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica – a branch of the Subcarpathian Museum in Krosno, organised an international scientific conference titled Archaeological open-air museums. Reconstruction and re-enactment – reality or fiction? The conference aimed to present, discuss, and summarise various issues related to the construction of prehistoric and early medieval buildings and re-enactment. This publication presents papers from this conference discussing in detail the construction, methods of functioning, reconstruction, and re-enactment of archaeological reality.

Published in English, summaries in Polish.

Skip to content