Skip to content Skip to footer

Kolekcja poloników

Zbiory Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji, które powstało w marcu 1993 roku w Paryżu, stanowią niezwykłe świadectwo służby, pracy i poświęcenia wielu pokoleń Polaków żyjących na emigracji, ludzi którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, dbali o zachowanie jej kultury i dziedzictwa. Wśród zabytków przekazanych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie znajduje się wiele cennych eksponatów z okresu XVII do XX wieku. Kolekcję tworzą unikatowe archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, dewocjonalia, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Wśród nich do najcenniejszych należą pamiątki po płk. Leopoldzie Kraczkiewiczu – Złoty Krzyż Virtuti Militari IV klasy nadany w 1831 roku i Francuska Legia Honorowa. Bogaty zbiór fotografii zawiera wyjątkowe zdjęci: Ignacego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego z ich odręcznymi autografami. Ponadto fotografie prezentujące legionistów, przyjazd żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera do Polski czy zdjęcia z okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej ukazujące Wojsko Polskie. Pozostałą część zbioru stanowią fotografie z okresu powojennego. Są to sceny z imprez okolicznościowych, organizowanych przez polskich kombatantów żyjących we Francji i Wielkiej Brytanii, pielęgnujących tradycje narodowe i manifestujących swoje przywiązanie do Polski. Ciekawie prezentują się także zdjęcia z okresu Solidarności, zarówno z wydarzeń z Polski, jak i tych mających miejsce poza jej granicami.

Niezwykle cenna jest bogata kolekcja orłów polskich z legendarnym orłem I Pułku Ułanów Legionów Polskich, tzw. „beliniackim”, orzełkami legionowymi oraz orzełkami Armii gen. Józefa Hallera i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Bezcenna pamiątką jest szklany ryngraf patriotyczny z 1898 roku podarowany Państwu Bronisławie i Kazimierzowi Dłuskim czy orzeł ze sztandaru Armii Polskiej we Francji z 1917 roku.

Wśród archiwaliów na szczególną uwagę zasługują odręczne pisma gen. Władysława Sikorskiego z września 1939 roku, odezwa Komitetu Organizacyjnego Gwardii Narodowej z 1848 roku oraz oryginalna odezwa gen. Władysława Andersa do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie z 1943 roku.

Kolekcja plakatów obejmuje egzemplarze z lat 1917-1945, jak choćby: afisz wzywający Polaków mieszkających w USA do wstępowania do Armii Polskiej we Francji, przedwojenny afisz reklamujący Polskę czy propagandowe plakaty z okresu drugiej wojny światowej. Osobną grupę stanowi zbiór plakatu powojennego, m.in. afisz w języku francuskim wzywający do uwolnienia z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego czy plakaty z okresu „Solidarności”.

Dużą grupę publikacji stanowią pozycje wydawane w języku francuskim dotyczące historii Polski z okresu od XVII do XIX wieku, wydawane na Bliskim Wschodzie dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych oraz książki polskich autorów emigracyjnych, często nieznanych w kraju.

W zbiorze znajdują się cenne grafiki, m.in. wizerunki: Marii Leszczyńskiej, Kazimierza Pułaskiego, Józefa Poniatowskiego, Józefa Dwernickiego i George Sand. Zbiór uzupełniają widoki miejscowości, na przykład Wieliczki, Lwowa czy Warszawy. Bardzo wartościowe są dzieła sztuki, tj.: obraz Stanisława Chlebowskiego „Sobieski po Wiedniem”, rzeźba „Kosynier” czy porcelanowa figurka Józefa Piłsudskiego autorstwa Adama Siemaszko.

Osobną grupę stanowią medale, medaliony i plakiety, w tym najcenniejszy medalion wykonany na przełomie XVI i XVII wieku przedstawiający króla Zygmunta II Wazę. W skład kolekcji wchodzą medaliony i relief z wizerunkiem ukochanego kompozytora Polaków i Francuzów, Fryderyka Chopina.

Liczny jest unikatowy zbiór eksponatów należących do żołnierzy i kombatantów polskich, w tym mundury oraz pamiątki patriotyczne, także z okresu Solidarności.

Członkowie Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji uratowali od zniszczenia i zapomnienia wiele bezcennych dla historii naszego kraju poloników. Cały zbiór liczy blisko 9 tys. eksponatów.

Datowanie kolekcjiXVII-XX w.Share

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content