Skip to content Skip to footer

Dokumenty królewskie

Dokumenty, zwłaszcza proweniencji królewskiej, stanowią cenne i niekiedy najważniejsze źródło pozwalające dotrzeć do odległej przeszłości. Szczęśliwie pomimo wielu zawieruch dziejowych, jakie przeszły przez ziemie polskie, archiwalia miejskie nie uległy zupełnemu zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego dotrwały zespoły dokumentów dotyczące miast, rzucające snop światła na ich historię. Jeden z takich zbiorów tworzą przechowywane w Muzeum Podkarpackim w Krośnie dyplomy dotyczące Krosna.

W Muzeum Podkarpackim w Krośnie znajduje się kolekcja 55 oryginalnych dokumentów, które wyszły z kancelarii królów polskich kilkaset lat temu i szczęśliwie przetrwały, pomimo wielu zawieruch dziejowych, do naszych czasów. Są one świadectwem wielowiekowej historii Krosna, naznaczonej latami rozwoju i świetności, a także kryzysów.

Ten zbiór obejmujący dokumenty z lat 1399-1765, przechowywany niegdyś w archiwum miejskim, obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Dokumenty doskonale ilustrują rozwój miasta i problemy jego mieszkańców. Są one ważnymi źródłami dotyczącymi dziejów Krosna w czasach przedrozbiorowych. Jako akty prawne dotyczą ustroju miasta, organizacji handlu, rzemiosła oraz infrastruktury i majątku miejskiego.

Dokumenty te odnoszą się również do miejscowości związanych z Krosnem: Białobrzegów, Głowienki, Odrzykonia, Suchodołu, Szczepańcowej, Świerzowej Polskiej i Targowisk.

Zbiór dokumentów królewskich został w 2007 roku poddany pełnym zabiegom konserwatorskim, a w 2013 roku został wydany album „Dokumenty królewskie dla miasta Krosna”, który zawiera tłumaczenia wszystkich dokumentów składających się na kolekcję.

Datowanie dokumentówlata 1399-1765Share

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content