Skip to content Skip to footer

Uroczysta msza i otwarcie wystawy „Polska na emigracji”

W sobotę 15 maja w Bazylice Mniejszej w Krośnie odbyła się zorganizowana przez Muzeum uroczystość odsłonięcia urny z ziemią z grobów katyńskich. Została ona przywieziona przez Jacka Teichena – syna zamordowanego przez NKWD Henryka Ignacego Teichena. Zebrano ją podczas pierwszej wizyty Polaków w Katyniu w kwietniu 1989 roku i przewieziono do Paryża. Urnę przekazała organizacja polskich emigrantów z Paryża, Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji, wraz z 9 tysiącami cennych poloników Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie. Urna ta spoczęła pod Tablicą Pamięci, poświęconą ofiarom sowieckiego ludobójstwa z 1940 roku, oficerom Wojska Polskiego i polskim policjantom zamordowanym w Katyniu, Charkowie, Twerze i w innych miejscach kaźni.

Uroczystości towarzyszyły Poczty Sztandarowe 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu, Jednostki Strzeleckiej 2020 im. kpt. Zygmunta Patryna „Słowika” w Strzyżowie, Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło w Jasionowie, Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca Krosno, NSZZ Solidarność Region Podkarpacie.

Licznie zebrani w świątyni goście usłyszeli podczas uroczystości wiersz Zbigniewa Szczębary – poety, więźnia politycznego, emigranta, który utwór pt. Nie pytaj Matko, gdzie syn Twój zdecydował się deklamować osobiście. O oprawę muzyczną zadbał fenomenalny chór Soul z Sanoka pod kierunkiem Moniki Brewczak.

Odsłonięcia urny dokonali przedstawiciel Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji, Pan Zbigniew Szczębara oraz Dyrektor Muzeum Jan Gancarski, a ksiądz prałat Andrzej Chmura poświęcił urnę katyńską.

Wieńce i kwiaty pod Tablicą Pamięci złożyli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Borcz, Przedstawiciel Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji Zbigniew Szczębara oraz przedstawiciele innych instytucji i stowarzyszeń obecnych na uroczystej Mszy Świętej.

Po uroczystości w krośnieńskiej farze zaproszeni goście uczestniczyli w wernisażu wystawy „Polska na emigracji”. Ekspozycja ta prezentuje zabytki wybrane spośród dziewięciu tysięcy poloników podarowanych naszej placówce przez Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Zbiory Stowarzyszenia, które powstało w marcu 1993 roku w Paryżu, stanowią niezwykłe świadectwo służby, pracy i poświęcenia wielu pokoleń Polaków żyjących na emigracji, ludzi którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, dbali o zachowanie jej kultury i dziedzictwa. Wśród zabytków przekazanych do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie znajduje się wiele cennych eksponatów z okresu od XVII do XX wieku. Kolekcję tworzą unikatowe archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, dewocjonalia, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje.

Członkowie Stowarzyszenia uratowali od zniszczenia i zapomnienia wiele bezcennych dla historii naszego kraju poloników. To dzięki ich zaangażowaniu przyszłe pokolenia Polaków będą mogły poznawać historię Ojczyzny na podstawie ocalonych eksponatów. Decyzja Stowarzyszenia o przekazaniu wszystkich zbiorów i archiwum do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie jest dla naszej placówki ogromnym wyróżnieniem. Mogliśmy za ten niezwykły dar podziękować przekazując na ręce obecnych na uroczystości przedstawicieli Stowarzyszenia z Paryża – Pani Mirze Modelskiej-Creech oraz Panom Krzysztofowi Piotrowi Wittowi i Zbigniewowi Szczębarze odznaczenie państwowe dla ludzi kultury – Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odznaką tą uhonorowani również zostali pracownicy Muzeum: Anna Guz, Łukasz Kyc – kuratorzy wystawy, Robert Kubit oraz rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zajdel.

Niejako korzystając z okazji, wieloletnim przyjaciołom Muzeum oraz tym nowym – z Francji nadaliśmy medale „Bene Meritus – Imo Pectore”, a obecnym na uroczystości gościom medale okolicznościowe.

Była to dla nas wyjątkowa i ważna uroczystość. Taka, którą my, muzealnicy, zapamiętamy na długo. Wszystkich Państwa zapraszamy do zwiedzania naszej nowej wystawy czasowej.

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content