Skip to content Skip to footer

Muzeum w Krośnie dostało pieniądze na nowoczesne wyposażenie

Misją samorządu województwa jest dbanie o rozwój Podkarpacia. Ten rozwój nie byłby jednak kompletny, gdybyśmy zapominali o sferze kultury, o naszych tradycjach i narodowych pamiątkach – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch podpisując w Krośnie umowę z Janem Gancarskim dyrektorem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało z budżetu Województwa Podkarpackiego dotację w wysokości ponad pół miliona złotych. Muzeum dostało także dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Infrastruktura kultury na „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” podkarpacka instytucja kultury otrzyma 200 tysięcy złotych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 850 tysięcy złotych. Wkład własny Muzeum to prawie 135 tysięcy złotych. 

Środki te zostaną wykorzystane na zakup nowoczesnego wyposażenia placówki.

Dzięki realizacji tego projektu kupimy profesjonalne i nowoczesne wyposażenie wystawiennicze dla muzeum. Będzie ono spełniać współczesne standardy prezentowania zabytków muzealnych, zarówno pod względem bezpieczeństwa zbiorów, jak i ich atrakcyjnej wizualizacji – mówił podpisując dokumenty dyrektor placówki Jan Gancarski.  

Jako region stawiamy na rozwój i innowacje, są nam one potrzebne także w sferze kultury, tak, aby odpowiadać na potrzeby odbiorców kultury, ludzi obcujących z zabytkami i sztuką. – podkreślał w Krośnie wicemarszałek Piotr Pilch.

Za pozyskane środki nasze muzeum zakupi gabloty muzealne, sprzęt multimedialny oraz sprzęt wystawienniczy. Pozwoli to na unowocześnienie i wzbogacenie oferty, a tym samym na zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności.

Nowoczesne wyposażenie będzie wykorzystywane przy wystawach czasowych,   koncertach, spotkaniach autorskich czy lekcjach muzealnych. Będzie ono odpowiadało standardom europejskim i wymogom stawianym instytucjom kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Fot.: Agnieszka Wójcicka

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content