Skip to content Skip to footer

Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich

Muzeum Podkarpackie w Krośnie pragnie poinformować, że otrzymało dofinansowanie na realizację zadania „Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”. Część dotacji stanowią środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, a część z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury
„Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”

Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego
„Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”

Zadanie zakłada zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych Muzeum, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu i podniesieniu atrakcyjności naszej oferty kulturalnej. Zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt multimedialny: audioprzewodniki służące gościom zwiedzającym (indywidualnie i grupowo) muzeum z kraju i zagranicy, zarówno pełnosprawnym, jak i osobom ze szczególnymi potrzebami. Muzeum pozyska również ekspozytory reklamowe zewnętrzne, które prezentować będą ofertę kulturalną i edukacyjną Muzeum w innych miastach regionu. Zakupiony zostanie także system ekspozycji zewnętrznej, który służyć będzie prezentacji wystaw czasowych Muzeum lub szerokiej promocji poszczególnych kolekcji zabytków z Krosna w miastach regionu i poza nim. Dzięki realizacji zadania Muzeum zyska nowoczesny sprzęt wspomagający działalność wystawienniczą, edukacyjną i promocyjną.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content