Skip to content Skip to footer

Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończyliśmy projekt „Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”. Zadanie zakładało zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji celów statutowych Muzeum, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu i podniesieniu atrakcyjności naszej oferty kulturalnej. Zakupiony został specjalistyczny sprzęt multimedialny: audioprzewodniki służące gościom zwiedzającym (indywidualnie i grupowo) muzeum z kraju i zagranicy, zarówno pełnosprawnym, jak i osobom ze szczególnymi potrzebami. Muzeum pozyskało również ekspozytory reklamowe zewnętrzne, które prezentują ofertę kulturalną Muzeum w innych miastach regionu. Zakupiony został także system ekspozycji zewnętrznej do prezentacji wystaw czasowych Muzeum lub szerokiej promocji poszczególnych kolekcji zabytków z Krosna w miastach regionu i poza nim. Dzięki realizacji zadania Muzeum zyskało nowoczesny sprzęt wspomagający działalność wystawienniczą, edukacyjną i promocyjną.

Zestaw audioprzewodników z opcją zwiedzania indywidualnego i grupowego pozwoli nam zwiększyć komfort zwiedzania muzeum i staromieścia, w którym znajduje się nasza siedziba. Dodatkowe wersje ścieżki zwiedzania w językach obcych w sposób zdecydowany uatrakcyjnią naszą ofertę oraz wzmocnią potencjał instytucji, poprawią również frekwencję. Urządzenia te będą miały również wpływ na zwiększenie dostępności Muzeum dla osób ze szczególnymi potrzebami, ponieważ będą one zawierać opcje audiodeskrypcji dla osób niewidomych i niedowidzących oraz ścieżkę zwiedzania w języku migowym dla osób niesłyszących. W/w opcje posłużą również seniorom i osobom w różnym wieku z pewnymi niedoborami słuchu czy innymi specjalnymi potrzebami, co przeniesie się na wzrost uczestnictwa w kulturze osób wykluczanych społecznie i wzmocni naszą efektywność w coraz szerszym promowaniu kultur

Zakup zestawu ekspozytorów reklamowych promujących Muzeum podyktowany jest chęcią przyciągnięcia do naszej instytucji większej liczby zwiedzających i promocją kultury poza murami Muzeum. Ekspozytory funkcjonować będą sezonowo w miejscach szczególnie uczęszczanych w różnych miastach regionu, uzdrowiskach, galeriach handlowych, deptakach, parkach. 

System ekspozycji zewnętrznej będzie wykorzystywany do nowoczesnej prezentacji wystaw czasowych i kolekcji muzealnych w różnych miejscach regionu, kraju i zagranicą. W ten sposób poszerzymy znacznie krąg odbiorców naszej oferty.

Odbiorcami efektów zadania są osoby reprezentujące wszystkie grupy wiekowe, turyści z kraju i zagranicy, mieszkańcy regionu i osoby odwiedzające region – zwiedzający Muzeum Podkarpackie w Krośnie, oraz mieszkańcy innych miast Polski, a także Słowacji i Węgier. Jedną z najważniejszych części strategii Muzeum jest misja polegająca na promocji dziedzictwa kulturowego, dzięki realizacji zadania i pozyskaniu tego specjalistycznego sprzętu będziemy mogli prowadzić tą działalność w sposób bardziej intensywny i efektywny. Wśród adresatów naszej oferty znajdą się osoby zainteresowane turystyką kulturową, turystyką miejsca, sentymentalną, wypoczynkową i edukacyjną. Zestaw audioprzewodników zapewni nam bardziej komfortową obsługę zwiedzających na miejscu, w tym gości zagranicznych. Oprócz ścieżek podstawowych w języku polskim, da nam możliwość zwiedzania w językach obcych. Zestaw będzie dodatkowo zawierał ścieżki dedykowane osobom niewidomym i niedowidzącym (audiodeskrypcja) oraz niesłyszącym i niedosłyszącym (język migowy PJM). Ścieżki te będą mogły być również z powodzeniem wykorzystywane przez seniorów i osoby z innymi szczególnymi potrzebami. Dzięki zestawowi audioprzewodników całe spektrum działalności wystawienniczej muzeum zostanie przybliżone osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Realizacja zadania umożliwi nam intensyfikację aktywności kulturalnej,

edukacyjnej i promocyjnej.

Realizację zadania „Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich” umożliwiły środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 85 000,00 zł, pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego w kwocie 101 954,82 zł.

Dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury

„Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”

Dofinansowano ze środków Województwa Podkarpackiego

„Muzeum Podkarpackie w Krośnie miejsce dla wszystkich”

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content