Wystawa archeologiczna przedstawia historię osadnictwa na terenie Podkarpacia od pierwszych śladów działalności człowieka z okresu paleolitu po późne średniowiecze. Bogaty zbiór narzędzi, broni, ceramiki i innych przedmiotów codziennego użytku uzupełnia sugestywna oprawa plastyczna.

Pierwsza część ekspozycji, znajdująca się w piwnicach kamienicy „Zgoda”, prezentuje rozwój osadnictwa pradziejowego w regionie od chwili pojawienia się tu ludzi około 20 000 lat temu. Oprócz wytworzonych przez człowieka narzędzi kamiennych i krzemiennych, takich jak groty strzał łowców reniferów, najstarszymi zabytkami są szczątki fauny plejstoceńskiej: żuchwa słonia stepowego oraz zęby i kości mamutów. Zabytki z młodszej epoki kamienia reprezentowane są przez siekiery krzemienne i topory kamienne. Wyjątkowym eksponatem jest eneolityczny topór miedziany pochodzenia zakarpackiego. Zbiór ten uzupełniają żarna kamienne, przęśliki i fragmenty glinianych naczyń.

Epoka brązu, charakteryzująca się bogatym osadnictwem, reprezentowana jest przez różnorodny materiał pozyskany w trakcie badań archeologicznych cmentarzysk oraz osad, między innymi kultury Otomani-Füzesabony, której stanowiska odkryto w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, takie jak grodziska w Trzcinicy i Brzezówce, osady w Jaśle, Korczynie i okolicach Sanoka. Kulturę tę reprezentują charakterystyczne naczynia gliniane, ozdoby, narzędzia i broń wykonane z brązu. W późniejszych fazach tej epoki pojawia się w regionie osadnictwo kultur pilińskiej i Gáva. Związane z nim zabytki pochodzą między innymi z cmentarzyska w Wietrznie czy osad w Nienaszowie i Korczynie, reprezentują je wyroby brązowe: ozdoby, narzędzia, broń. Ewenementem na skalę europejską jest skarb ozdób brązowych z wczesnej epoki żelaza (300 obiektów), odkryty w Hłomczy koło Sanoka.

W epoce żelaza w regionie powstają osady plemion celtyckich. Śladami ich pobytu na naszych terenach są charakterystyczne zabytki: specyficzna ceramika naczyniowa z domieszką grafitu, ozdoby takie jak: szklane bransolety, paciorki z wyobrażeniem twarzy, żelazne zapinki.

Okres wpływów rzymskich reprezentują zabytki związane z kulturą przeworską, wśród których znajdują się fragmenty naczyń glinianych formowanych ręcznie, jak i przy pomocy koła garncarskiego, przęśliki gliniane, figurki antropomorficzne, groty broni drzewcowej, paciorki szklane i bursztynowe. Do zabytków napływających z terenów Cesarstwa Rzymskiego zaliczyć należy zbiór monet pochodzących z okresu od I do VI wieku.

Okres słowiański reprezentują przedmioty codziennego użytku: naczynia gliniane lepione ręcznie i toczone na kole, przedmioty żelazne: klucze, sprzączki, noże. Wyeksponowano ponadto zabytki o charakterze militarnym, znalezione w obrębie wczesnosłowiańskich grodzisk: topory, groty włóczni i strzał, ostrogi.

Druga część ekspozycji przedstawia dzieje Królewskiego Miasta Krosna, jego początki oraz prężny rozwój w wiekach średnich i w czasach renesansu, kiedy nazywane było parva Cracovia („mały Kraków”).

 Wystawa została zorganizowana wokół odsłoniętych reliktów muru obronnego z basztą, wzniesionego w XIV wieku za panowania założyciela miasta, króla Kazimierza Wielkiego. Do dziś zachował się fragment muru o długości 25 m, szerokości do 2 m i wysokości prawie 3 m. Zgromadzono tu eksponaty pochodzące z badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta, głównie na krośnieńskim Rynku, w tym elementy kamieniarki, rzeźby kamienne, kafle oraz zespół zabytków odkrytych w latrynach przy krośnieńskim rynku: naczynia gliniane, unikalne kopyta szewskie, wyroby drewniane, fragmenty naczyń szklanych, wyroby skórzane. Jest wśród nich wiele bezcennych, często unikatowych zabytków, wytworów lokalnego rzemiosła, jak i importów z terenu Czech i Niemiec. Niektóre z nich akcentują wielkie znaczenie handlu w rozwoju miasta (m.in. plomby tekstylne).

Uzupełnienie ekspozycji stanowią dawne widoki miasta oraz fotografie odsłoniętych w trakcie badań archeologicznych budowli kamiennych: gotyckiej wieży wójtowskiej i renesansowego ratusza. Prezentujemy również urządzenia drewnianej infrastruktury miejskiej: fragmenty kanałów ściekowych, wodociągów, podstaw straganów kupieckich. W tej części ekspozycji można również obejrzeć naturalnej wielkości rekonstrukcje: średniowiecznego straganu oraz latryny.

Powell Bilingual Elementary School Grade 5

SCHOOL: Powell Bilingual Elementary School

TEACHERS: Heather Samuels

CLASS: Grade 5 Visual Arts

ARTWORK INSPIRATION: Pierre Bonnard, Southern Landscape with Two Children, 1916-18

Step into the vibrant world of Powell’s 5th grade class, inspired by the breathtaking hues and luminous landscapes seen in Bonnard’s World. Powell’s young artists meticulously sculpted these papier mâché mobiles in response to the French countryside’s lights and colors as witnessed by Bonnard in the early 20th century, as well the shapes present in his works. Join us in exploring this swirling landscape of colorful mobiles that the young artists have brought to life.

Pierre Bonnard, Southern Landscape with Two Children, 1916-18, Oil on canvas, 54 3/4 x 77 7/8 in., Art Gallery of Ontario, Toronto, Gift of Sam and Ayala Zacks, 1970