Skip to content Skip to footer

Konferencja prasowa

Szanowni Państwo,
skarby Polskiej Emigracji we Francji zostały przekazane do Krosna.

Zbiory Muzeum Podkarpackiego w Krośnie wzbogaciły się o ponad 9000 poloników – niezwykle cennych zabytków z dziedziny historii i sztuki, które Stowarzyszenie Muzeum Wojska Polskiego we Francji przekazało nam w darze.
Bezcenne dla kultury i historii Polski zbiory, z okresu od XVII do XX w. obejmują archiwalia, fotografie, plakaty, dzieła sztuki, mundury, sztandary, odznaczenia i publikacje. Wśród nich do najcenniejszych należą pamiątki po płk. Leopoldzie Kraczkiewiczu – Złoty Krzyż Virtuti Militari nadany w 1831 r. i Francuska Legia Honorowa.Wśród bogatego zbioru fotografii wyróżniają się zdjęcia: Ignacego Jana Paderewskiego i gen. Władysława Sikorskiego z ich odręcznymi autografami oraz kolekcja prezentująca przyjazd żołnierzy Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera do Polski. Niezwykle cenna jest bogata kolekcja orłów polskich z legendarnym orłem I Pułku Ułanów Legionów Polskich tzw. „beliniackim”, orzełkami legionowymi oraz orzełkami Armii gen. Józefa Hallera i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Cenną pamiątką jest szklany ryngraf patriotyczny podarowany Państwu Bronisławie i Kazimierzowi Dłuskim z 1898 r. czy orzeł ze sztandaru Armii Polskiej we Francji z 1917 r.

Wśród archiwaliów na szczególną uwagę zasługują odręczne pisma gen. Władysława Sikorskiego z września 1939 r., odezwa Komitetu Organizacyjnego Gwardii Narodowej z 1848 r. oraz oryginalna odezwa gen. Władysława Andersa do żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie z 1943 r.

Kolekcja plakatów obejmuje egzemplarze z lat 1917 – 1945 np.: afisz wzywający Polaków mieszkających w USA do wstępowania do Armii Polskiej we Francji, przedwojenny afisz reklamujący Polskę czy propagandowe plakaty z okresu II wojny światowej. Osobną grupę stanowi zbiór plakatu powojennego m.in. afisz w języku francuskim wzywający do uwolnienia z więzienia kardynała Stefana Wyszyńskiego czy plakaty i ich projekty z okresu „Solidarności”.

Dużą grupę stanowią publikacje wydawane na Bliskim Wschodzie i dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz polskich autorów emigracyjnych, często nieznanych w kraju. Posiadamy również publikacje francuskie dotyczące historii Polski z okresu od XVII do XX w.

W zbiorze znajdują się cenne grafiki m.in. Orzeł Tomasza Tretera, pożegnanie Józefa Poniatowskiego z rodziną, wizerunki Marii Leszczyńskiej, Kazimierza Pułaskiego i George Sand, obraz S. Chlebowskiego „Sobieski pod Wiedniem” oraz medaliony i relief z wizerunkiem Fryderyka Chopina.
Liczny jest unikatowy zbiór eksponatów należących do żołnierzy polskich oraz pamiątki patriotyczne, także z okresu „Solidarności”.

10 grudnia 2019 r. o godz. 11 odbyło się omówienie i prezentacja ofiarowanych zbiorów.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia:

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2023. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content