Skip to content Skip to footer

KONFERENCJA ARCHEOLOGICZNA

Wczesne średniowiecze w Karpatach,

3-4 listopada 2022 roku.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Subcarpathian Museum in Krosno

ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję archeologiczną na temat:

has the honour to invite you to the international archaeological conference on:

Wczesne średniowiecze w Karpatach

The Early Middle Ages in the Carpathian Mountains

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14

The conference will take place on November 3rd and 4th in the conference room of Subcarpathian Museum in Krosno, on Piłsudskiego Street 14

PROGRAM KONFERENCJI

3 listopada 2022, czwartek

Sesja I, godz. 9.00 – 13.00

mgr Jan Gancarski (dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie)
otwarcie konferencji

prof. dr hab. Michał Parczewski (Rzeszów)
Lędzianie i Węgrzy w X w. w świetle nowych odkryć

dr hab. Marek Florek (Lublin)
Kontakty Ziemi Sandomierskiej z Węgrami w X-XIII w. w świetle badań archeologicznych

dr Piotr Kotowicz (Sanok)
Zagadkowa osada z przełomu I i II tysiąclecia w Sanoku (Białej Górze), stan. 94

mgr Gabriela Glinianowicz, mgr Marcin Glinianowicz (Sanok)
Wczesnośredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w Srogowie Dolnym, gm. Sanok

mgr Gabriela Glinianowicz, mgr Marcin Glinianowicz, dr Piotr Kotowicz (Sanok)
Wczesnośredniowieczna osada podgrodowa w Trepczy, gm. Sanok

mgr Jan Gancarski, mgr Tomasz Leszczyński (Krosno)
Nowe odkrycia obiektów wczesnośredniowiecznych na grodzisku „Wały Królewskie” w Trzcinicy, gm. Jasło

dr hab. Wiera Hupało (Lwów)
Fortyfikacja książęcego Dźwinogrodu: nowe odkrycia
dr Iryna Lutsyk (Lwów)
Середньовічні жіночі прикраси голови (за матеріалами християнських поховальних пам’яток на території Галицько-Волинських земель)

Dyskusja
Przerwa obiadowa
Sesja II, godz. 15.00 – 18.30

prof. dr hab. Roman Berest (Lwów)
Вивчення пам’яток середньовічного чернецтва Галичини дослідниками ХІХ – середини ХХ ст.

dr Natalia Bułyk (Lwów)
Середньовічні міста Галичини: історія археологічних досліджень у роки Другої Речі Посполитої

prof. Swiatoslaw Tersky (Lwów)
Gród w Mytulinie na tle obwarowań z X-XI wieku w Karpatach Wschodnich

PhDr. Mária Kotorová Jenčová (Miňovce)
Včasnostredoveké obiekty vo Vranove-Čemernom

PhDr. Marián Soják, PhD. (Spišská Nová Ves)
Príspevok k slovanskému osídleniu Spišskej Novej Vsi

dr Zbigniew Robak, PhDr., Karol Pieta, DrSc. (Nitra)
Wczesnośredniowieczne grodziska w Bojnej – 15 lat badań archeologicznych

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (Nitra)
Život na vidieku (?) na príklade osady a pohrebiska v Bajči

Dyskusja
Godz. 19.00 – Spotkanie towarzyskie

4 listopada 2022 r., piątek

Sesja III, godz. 9.00 – 12.00

mgr Jarosław M. Fraś, mgr Ewelina Kolebuk, mgr Marek Materna (Wieliczka, Bochnia)
Badania archeologiczne kurhanu K12 na stanowisku 120 w Bochni, woj. małopolskie

mgr Marek Materna (Bochnia)
Odkrycie średniowiecznej, drewnianej studni w Lipnicy Murowanej, pow. bocheński. Wyniki inwentaryzacji archeologicznej i konserwatorskiej

dr hab. Krzysztof Jaworski, dr Ewa Lisowska (Wrocław)
Przełęcze i przecinające Sudety doliny rzeczne a obraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego na południowych i północnych skłonach masywu

prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec (Kraków)
Datowania bezwzględne obiektów wczesnośredniowiecznych w Karpatach

Dyskusja
Podsumowanie obrad

Opłata konferencyjna dla osób zainteresowanych wynosi 100 zł i musi zostać uiszczona przelewem na konto Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149 lub w kasie Muzeum

INSTYTUCJA KULTURY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Logo województwa Podkarpackiego

Konto Muzeum Podkarpackiego w Krosnie Bank Pekao SA 14 1240 2311 1111 0010 9647 7149

Muzeum Podkarpackie w Krośnie © 2024. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Skip to content